eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 106
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

Sprawozdanie z XIII edycji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 11–13 kwietnia 2019 roku, Olsztyn

Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
,
Waldemar Placek

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 230
Online publish date: 2019/06/13
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W tym roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) zorganizował kolejną edycję Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w dniach od 11 do 13 kwietnia w Hotelu „Przystań” w Olsztynie. Tematyka sympozjum została ustalona w porozumieniu z przewodniczącymi poszczególnych sekcji PTD: Sekcji Alergologii, Dermatochirurgii, Dermatologii Dziecięcej, Dermatologii Estetycznej, Immunodermatologii, Mikologii, Onkologii, Psychodermatologii, Wenerologii, SCOPOL (Skin Care in Organ Transplant Patients – Poland) oraz najmłodszej – DITOS (Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry), aby poruszyć najważniejsze zagadnienia, zgodnie z najnowszymi trendami w danych dziedzinach. Okazję do przedstawienia się mieli również najmłodsi prelegenci, prezentujący wyniki swoich prac badawczych podczas specjalnej sesji w ramach Forum Młodych, a także w sesjach prezentacji przypadków.
Do prezentacji w sesji plenarnej zostali zaproszeni znani wykładowcy, którzy omówili osiągnięcia wybitnych, nieżyjących już polskich dermatologów.
W tym roku wykład im. prof. Mariana Grzybowskiego wygłosiła prof. Aleksandra Lesiak („Rola inflammasomu w skórnej kancerogenezie”), wykład im. prof. Tadeusza Chorzelskiego – dr hab. Agnieszka Żebrowska („Spersonalizowana terapia w chorobach pęcherzowych – czy mamy nowe możliwości?”) oraz wykład im. prof. Edwarda Rudzkiego – dr hab. Beata Kręcisz („Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i atopowe zapalenie skóry – wieloczynnikowe uwarunkowania współistnienia obu jednostek chorobowych”).
Zagranicznym gościem był prof. Carlo Gelmetti z Mediolanu, który przedstawił najnowsze poglądy na wpływ czynników genetycznych i epigenetycznych na skórę. Ponadto prof. Andrzej Marszałek omówił stany przedrakowe, raki skóry, stany rzekomonowotworowe w zakresie patomorfologicznym, a prof. Ligia Brzezińska-Wcisło przedstawiła niezmiernie trudny problem postępowania w łysieniu plackowatym u dzieci. Na uwagę zasługuje ciesząca się coraz większą popularnością sesja poświęcona dermatopatologii, w której obok wspaniałych polskich wykładowców (dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska, dr Joanna Czuwara, prof. Wojciech Biernat, prof. Waldemar Placek) dwa wykłady zaprezentował prof. Jean Kanitakis z Lyonu. Byli też inni goście zagraniczni. Torello Lotti z Rzymu omówił rolę i znaczenie mikrobiomu dla skóry,...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe