eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
5/2019
vol. 106
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sprawozdanie z konferencji Warszawskie Dni Dermatologiczne WAWDERM 2019
Warszawa, 3–5 października 2019 r.

Małgorzata Maj

Przegl Dermatol/Dermatol Rev 2019, 106, 557-561
Online publish date: 2019/12/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 3–5 października 2019 roku odbyła się druga edycja konferencji WAWDERM Warszawskie Dni Dermatologiczne, poświęcona praktycznym aspektom dermatologii i wenerologii. Konferencja została zorganizowana przez prof. Lidię Rudnicką, prezes PTD i kierownika Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerami konferencji były Oddział Warszawski PTD i zespół Kliniki Dermatologicznej. Obrady odbywały się w salach konferencyjnych hotelu Marriott.
Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli wybitni specjaliści z całej Polski, a specjalnym gościem był prof. Kilian Eyerich, kierownik Kliniki Dermatologii Instytutu Karolinska w Szwecji oraz profesor z Technical University of Munich, który wygłosił interesujący wykład na temat sposobu wyboru leków biologicznych w terapii łuszczycy.
Uzupełnieniem bogatego i różnorodnego programu konferencji było posiedzenie Sekcji Wenerologicznej PTD, w czasie którego omawiano współczes­ne problemy wenerologii. Przed konferencją odbyły się również warsztaty zorganizowane przez Dagmarę Samselską, przewodniczącą Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, oraz warsztaty poświęcone praktycznym zagadnieniom zastosowania metotreksatu. Podczas warsztatów prof. Anna Woźniacka z Kliniki Dermatologii i Wenerologii w Łodzi omówiła skuteczność, bezpieczeństwo i zasady stosowania metotreksatu w łuszczycy, a prof. Małgorzata Olszewska z Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – stosowanie metotreksatu w innych chorobach skóry.
Podczas oficjalnego otwarcia konferencji prof. Lidia Rudnicka i dr Joanna Czuwara, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTD, wręczyły honorowe dyplomy w podziękowaniu za zasługi dla Oddziału Warszawskiego PTD zasłużonym warszawskim dermatologom: prof. Marii Błaszczyk-Kostaneckiej, prof. Kazimierzowi Jakubowiczowi, dr hab. Ewie Maciejowskiej, dr. Zygmuntowi Dajkowi i dr Annie Kozłowskiej.
Podczas trzech dni konferencji odbyło się kilkanaście sesji podzielonych tematycznie i obejmujących zagadnienia dotyczące chorób włosów i paznokci, dermoskopii i trichoskopii, chorób alergicznych skóry, w tym zmian polekowych, chłoniaków skóry, zakażeń przenoszonych drogą płciową, chorób infekcyjnych skóry, trądziku zwykłego, łuszczycy, stanów przedrakowych i nowotworów skóry oraz najbardziej interesujących leków 2019 roku. Zgłębiono również tematykę...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe