eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2005
vol. 22
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej Leki przeciwhistaminowe wczoraj, dziś i jutro zorganizowanej przez Sekcję Alergologiczną Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Hurghada, 8–15 kwietnia 2005 r.

Hanna Wolska

PDiA 2005; XXII; 4: 214-216
Online publish date: 2005/09/22
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 8–15 kwietnia 2005 r. odbyła się w Hurghadzie w Egipcie konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, poświęcona lekom przeciwhistaminowym. W trakcie konferencji w 4 sesjach tematycznych zostały poruszone najistotniejsze problemy alergologii dermatologicznej, a także niektóre zagadnienia związane z chorobami alergicznymi w laryngologii. Najwięcej miejsca poświęcono, zgodnie z tematem konferencji, lekom przeciwhistaminowym.

Profesor Wojciech Silny omówił zastosowanie poszczególnych leków przeciwhistaminowych w lecznictwie dermatologicznym, zwracając uwagę na znaczenie preparatów pierwszej generacji, których działanie sedatywne może być dodatkowym czynnikiem terapeutycznym, zwłaszcza w atopowym zapaleniu skóry. Profesor Jerzy Kruszewski przedstawił znaczenie parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków przeciwhistaminowych w odniesieniu do ich skuteczności klinicznej. Docent Magdalena Czarnecka-Operacz, mówiąc o miejscowej terapii przeciwzapalnej, nawiązała do najnowszych osiągnięć medycyny – zastosowania preparatów immunomodulujących. Podkreśliła, że jesteśmy świadkami przełomu w miejscowym leczeniu dermatoz zapalnych i powstania nowej grupy preparatów konkurencyjnych do glikokortykosteroidów. Autorka sprawozdania omówiła szereg metod światłolecznictwa, znajdujących zastosowanie w leczeniu chorób alergicznych, nie tylko atopowego zapalenia skóry, ale również różnych postaci wyprysku. Docent Anna Wojas-Pec przedstawiła zagadnienie wyprysku powietrznopochodnego, a dr Monika Kapińska-Mrowiecka omówiła aspekty diagnostyczne, kliniczne oraz lecznicze w odniesieniu do kontaktowego zapalenia skóry. Oddzielne wykłady poświęcono alergii na kosmetyki (dr med. Elżbieta Grubska-Suchanek) i chorobom zawodowym skóry. Mówiąc o tych ostatnich, prof. Ligia Brzezińska-Wcisło przedstawiła ciekawe aspekty związane z chorobami w specyficznych grupach zawodowych górników i hutników. Profesor Maria Błaszczyk w bardzo ciekawym referacie omówiła kwestie polekowych zmian skórnych, w tym rzadkich zespołów, takich jak DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). Profesor Jadwiga Roszkiewicz przestawiła problematykę kliniczną związaną z zapaleniami małych naczyń skórnych, a prof. Bolesław Samoliński podkreślił i przybliżył znaczenie nieżytów nosa w praktyce...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe