ISSN: 2720-7048
Psychiatria Spersonalizowana
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
List do Redakcji

Sprawozdanie z warsztatów „Depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu” przeprowadzonych w trakcie Kongresu TOP MEDICAL TRENDS 2024

Sławomir Murawiec
1

  1. Harmonia – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Grupa LUX MED, Warszawa
Psychiatria Spersonalizowana 2024; 3(1)
Data publikacji online: 2024/04/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Kongres TOP MEDICAL TRENDS (TMT), którego organizatorem jest Termedia, to największe wydarzenie medyczne w Polsce. W jego tegorocznej edycji wzięło udział ponad trzy tysiące lekarzy. Uczestnikami tego spotkania są przede wszystkim osoby pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), ale też lekarki i lekarze wielu innych specjalności, dla których wykłady i warsztaty przygotowało w tym roku ponad 150 wykładowczyń i wykładowców.
Tematyka psychiatryczna budzi wielkie zaintere­sowanie w trakcie kongresu, co znajduje wyraz w dużej liczbie uczestników sesji poświęconych zaburzeniom psychicznym. W bieżącym roku oprócz kilku sesji wykładowych dotyczących psychiatrii w programie TMT przewidziano także warsztaty zatytułowane „Depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu”, których byłem prowadzącym. Celem tego sprawozdania jest podzielnie się kilkoma refleksjami na temat przebiegu warsztatów i treści, które pojawiły się w ich trakcie.
Przygotowując warsztaty, wyszedłem z założenia, że prawidłowe diagnozowanie i leczenie depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń snu obejmuje szereg elementów opartych na rozmowie z pacjentem, których zakończeniem bywa zaproponowanie leczenia farmakologicznego. Warsztaty oparte wyłącznie na kształtowaniu umiejętności trafnego doboru leku obejmowałyby jednak swoją treścią tylko wycinek tego, co realnie się dzieje albo powinno się dziać w trakcie diagnozowania i inicjowania leczenia zaburzeń psychicznych. Ważne, a być może podstawowe są tzw. umiejętności miękkie – kompetencje komunikacyjne użyteczne w relacji lekarz–osoba leczona. W związku z tym postanowiłem skupić się na wymianie doświadczeń z osobami uczestniczącymi w warsztatach na temat sposobów komunikacji podczas diagnozowania, przedstawiania diagnozy i rozpoczy­nania leczenia osób z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Te umiejętności mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia. Efektywna komunikacja może prowadzić do dobrej współpracy z pacjentem, a mniej efektywna do zakłóceń tej współpracy. Wewnętrzne przekonanie pacjentki lub pacjenta co do zasadności postawionej diagnozy i sensowności zaproponowanego leczenia mogą wpływać na skuteczność postępowania terapeutycznego lub nawet decydować o jego powodzeniu. W związku z tym warsztaty zostały oparte na rozmowie, wymianie doświadczeń i pomysłów dotyczących:
wykrywania zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu u pacjentów zgłaszających się po pomoc do lekarzy POZ,
stawiania i...


Pełna treść artykułu...
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.