eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2009
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Strona Zarządu PTMP

Medycyna Paliatywna 2009; 1: 61
Online publish date: 2009/11/26
Article file
- ogloszenie.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
ZARZĄD GŁÓWNY

prezes: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Katowice

wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Gdańsk

sekretarz: dr n. med. Małgorzata Krajnik, Bydgoszcz

skarbnik: dr n. med. Jerzy Jarosz, Warszawa

członek Zarządu: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, ŁódźADRES DO KORESPONDENCJI:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM

ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.orgSkładkę roczną w wysokości 50 zł należy wpłacać z dopiskiem „Składka członkowska PTMP za rok ........”

na konto: BZ WBK SA 93 1090 1346 0000 0001 0119 5526UŻYTECZNE STRONY:

Polskie Towarzystwo Badania Bólu, www.ptbb.pl

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, www.ptpo.org.pl

Akademia Medycyny Paliatywnej, www.akademiamedycynypaliatywnej.pl
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.