eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Sutureless aortic valve and mitral valve repair in redo cases – really an off-label approach?

Júlia Čanádyová, Aleš Mokráček, Vojtěch Kurfirst

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 366-367
Bezszwową wymianę zastawki aortalnej opracowano jako alternatywę dla tradycyjnej chirurgii otwartej i przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej dla pacjentów w tzw. szarej strefie. Konieczność wykonania jednoczesnej chirurgii zastawki mitralnej jest zazwyczaj postrzegana jako przeciwwskazanie do bezszwowej wymiany zastawki aortalnej. Celem tej krótkiej pracy jest przedstawienie naszych doświadczeń z bezszwowymi zastawkami u pacjentów po wcześniejszych zabiegach kardiochirurgicznych ze zdegenerowanymi bioprotezami aortalnymi i współwystępującą chorobą zastawki mitralnej.

Sutureless aortic valve replacement (AVR) was developed as an alternative treatment option to conventional open-heart surgery and transcatheter aortic valve implantation for “gray zone” patients. The need for concurrent mitral valve surgery is generally viewed as a contraindication to sutureless AVR. The purpose of this brief paper is to report our experiences with sutureless valves in patients after previous cardiac procedures with degenerated aortic bioprostheses and concomitant mitral valve disease.
słowa kluczowe:

bezszwowa zastawka aortalna, chirurgia zastawki mitralnej

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe