eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2002
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 

Szanowni Państwo

Online publish date: 2004/03/03
Article file
- Wstep.pdf  [0.16 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szanowni Państwo,

Obecny numer Przeglądu Menopauzalnego kończy pierwszy rok istnienia czasopisma.
Mamy nadzieję, że wartość merytoryczna i szata graficzna pisma została dobrze przyjęta przez P.T. Czytelników.
Z przyjemnością stwierdzam, że Redakcja spotkała się z wieloma życzliwymi uwagami Czytelników, co – mam nadzieję – świadczy o ich zainteresowaniu tematyką, jaką prezentuje Przegląd Menopauzalny.
Jedną z tych propozycji – sądzę, że całkowicie słuszną – było doprowadzenie do częstszego ukazywania się pisma.
Z radością donoszę Państwu, że dzięki życzliwości Wydawnictwa Termedia, od przyszłego roku Przegląd Menopauzalny będzie dwumiesięcznikiem, co pozwoli opublikować na jego łamach więcej prac naukowych.
Trwają także przygotowania strony internetowej naszego pisma. O jej uruchomieniu pozwolimy sobie zawiadomić Czytelników.
Dążyć także będziemy – zgodnie z uwagą Czytelników – aby w kolejnych numerach Przeglądu ukazywało się więcej prac z innych dyscyplin naukowych, poświęconych tematyce menopauzalnej.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować naszym znakomitym Autorom prac dotychczas opublikowanych licząc, że i w przyszłym roku zaszczycą nasze łamy swoimi publikacjami.
Dziękuję także P.T. Recenzentom za trud, jaki włożyli w recenzowanie nadsyłanych prac. Sądzę, że dzięki temu, że przesyłane prace są recenzowane, wzrasta wartość naszych publikacji i tym samym Przeglądu Menopauzalnego.
Odpowiadając na naprawdę liczne pytania chciałbym także zawiadomić, że ze względu na to, że rok 2003 jest rokiem Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego nie odbędzie się kolejny Kongres Menopauzalny w Łodzi.
W imieniu członków Redakcji i swoim własnym chciałbym przekazać naszym drogim Czytelnikom bardzo, bardzo dobre życzenia świąteczne i noworoczne.
Oby przyszły, już 2003 rok, trzeci rok nowego wieku okazał się dla Kochanych Czytelników dobry i przyniósł im same radości, jak też 6 nowych – mam nadzieję dobrych – numerów Przeglądu Menopauzalnego.


prof. dr hab. med. Tomasz Pertyński
Redaktor Naczelny
Przeglądu Menopauzalnego

Copyright: © 2004 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.