eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
6/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 

Testowy program edukacyjny

Przegląd Menopauzalny 2006; 6: 413-414
Online publish date: 2007/02/08
Article file
- Testowy program.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Testowy program edukacyjny
Czynnik szyjkowy niepłodności

1. Czynnik szyjkowy niepłodności to:
a) niekorzystne dla plemnika zmiany morfologii szyjki macicy,
b) zmiany śluzu szyjkowego,
c) obie powyższe,
d) żadna z wymienionych.

2. Częstość występowania szyjkowej przyczyny niepłodności to:
a) wartość zaniedbywalnie mała – 0,05%,
b) 3%,
c) 5 do 30%,
d) w obecnej dobie ma to znaczenie jedynie historyczne.

3. Czynnik szyjkowy niepłodności jest rozpoznawany na podstawie:
a) wywiadu,
b) oceny wyglądu szyjki we wziernikach,
c) oceny kolposkopowej szyjki macicy,
d) testów penetracyjnych z plemnikami partnera.

4. W obrębie szyjki zachodzi wiele procesów istotnych dla płodności. Które z poniżej wymienionych zjawisk nie powinno zachodzić w obrębie szyjki:
a) selekcja nieprawidłowych plemników,
b) magazynowanie plemników,
c) reakcja akrosomalna,
d) kapacytacja.

5. Wśród operacji dokonywanych na szyjce jedna z niżej wymienionych uważana jest za stosunkowo bezpieczną w kontekście wywoływania niepłodności szyjkowej:
a) operacja Emmeta,
b) elektrokoagulacja,
c) krioterapia,
d) konizacja chirurgiczna z operacją Stumdorfa.

6. Śluz szyjkowy jest produkowany:
a) w kryptach szyjki,
b) jest mieszaniną wydzieliny pochwowej i szyjkowej,
c) jest mieszaniną wydzielin szyjki, jamy macicy, jajowodów
d) żadne z powyższych stwierdzeń nie odpowiada prawdzie. oraz płynu produkowanego przez otrzewną,

7. Podstawowym składnikiem śluzu szyjkowego jest:
a) mucyna,
b) oligopeptyd o nazwie silgard,
c) mieszanina wolnych kwasów tłuszczowych,
d) skrobia.

8. Podstawowe, opisywane cechy śluzu szyjkowego to:
a) krystalizacja,
b) ciągliwość,
c) lepkość,
d) wszystkie wymienione.

9. Dobowa produkcja śluzu szyjkowego w okresie okołoowulacyjnym wynosi
a) 6 mg,
b) 60 mg,
c) 600 mg,
d) 6 g.

10. W kryptach szyjki są magazynowane:
a) plemniki wadliwe,
b) plemniki niezdolne do samoistnego ruchu,
c) żywe, ruchome plemniki,
d) plemniki dostają się do krypt jedynie w przypadkach zaburzonej morfologii szyjki.

11. Czynnikami wpływającymi na niekorzystne zmiany w biologii plemników mogą być bakterie:
a) Escherichia coli,
b) Pseudomonas aeruginosa,
c) Bacillus subtilis,
d) wszystkie z wymienionych.

12. Obecność chlamydii w szyjce macicy:
a) zaburza ruch plemników,
b) uszkadza nabłonek gruczołowy kanału szyjki,
c) zmniejsza wydzielanie śluzu,
d) nie wywołuje niepłodności o typie szyjkowym.

13. Test po stosunku:
a) polega na ocenie obecności ruchomych plemników
b) polega na penetracji plemników przez nastrzyknięty w śluzie szyjkowym pobranym 6–8 godzin po stosunku na szkiełko śluz szyjkowy, w okresie okołoowulacyjnym,
c) może być oceniany w każdej fazie cyklu,
d) może być oceniany przy powiększeniu 20x.

14. Test po stosunku jest uważany za dodatni, jeśli znaleziono nie mniej niż:
a) 2 ruchome plemniki,
b) 10 ruchomych plemników,
c) 100 ruchomych plemników,
d) 1 mln ruchomych plemników.

15. Najefektywniejszą współczesną metodą leczenia niepłodności o typie szyjkowym jest:
a) leczenie przeciwzapalne miejscowe i ogólne,
b) inseminacja naszyjkowa nasieniem męża,
c) inseminacja naszyjkowa nasieniem dawcy,
d) inseminacja domaciczna nasieniem męża.
Copyright: © 2007 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe