eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
6/2009
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Testowy program edukacyjny
Diagnostyka hormonalna łysienia kobiet

Online publish date: 2010/02/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Testowy program edukacyjny Diagnostyka hormonalna łysienia kobiet1. Mieszki włosowe wykształcają się:

a) do wieku dojrzewania płciowego,

b) przez całe życie,

c) we wczesnym okresie życia płciowego,

d) w miejscu wypadnięcia włosa.2. Fazą wzrostu włosa jest:

a) anagen,

b) ketagen,

c) telogen,

d) mezogen.3. W ciągu jednego dnia dorosły człowiek traci około:

a) 1000 włosów,

b) 100 włosów,

c) nie ma normy,

d) prawidłowe a i b.4. Androgeny, głównie testosteron:

a) inicjują wzrost włosa,

b) zwiększają średnicę i pigmentację włosa,

c) zmniejszają częstość mitoz w komórkach macierzy włosów,

d) prawidłowe a i b.5. Nieprawdą jest, że:

a) estrogeny działają przeciwstawnie niż androgeny, spowalniając tempo wzrostu włosa,

b) gestageny mają minimalny wpływ na włosy,

c) ciąża może zwiększyć synchronizację wzrostu włosa,

d) estrogeny działają synergistycznie z androgenami, inicjując wzrost włosów.6. Do najaktywniejszych androgenów u kobiet należą:

a) DHEA, DHEAS,

b) androstendion, DHEA,

c) testosteron, dihydrotestosteron,

d) androstendion, DHEA.7. Największe powinowactwo do SHBG wykazuje:

a) testosteron,

b) dihydrotestosteron,

c) estradiol,

d) DHEA.8. Wskaż zdanie prawdziwe:

a) Testosteron – wskaźnik aktywności jajników

i nadnerczy.

b) DHEAS – wskaźnik aktywności nadnerczy.

c) SHBG – wskaźnik aktywności nadnerczy.

d) Prawdziwe a i b.9. Źródłem androgenów mogą być następujące guzy jajnika:

a) androblastoma,

b) otoczkowiak,

c) luteoma,

d) wszystkie wyżej wymienione.10. Objawem łysienia androgenowego jest:

a) ścieńczenie włosów bez zwiększenia liczby włosów wypadających,

b) ścieńczenie włosów ze zwiększeniem wypadania włosów,

c) wypadanie...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.