eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
1/2009
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Testowy program edukacyjny
Hiperprolaktynemia

Online publish date: 2009/03/12
Article file
- Testowy program.pdf  [0.05 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Testowy program edukacyjny Hiperprolaktynemia1. Hiperprolaktynemia czynnościowa może być spowodowana:

1) niedoczynnością tarczycy,

2) nadczynnością tarczycy,

3) niewydolnością nerek,

4) niektórymi lekami,

5) niewydolnością wątroby.

a) 1, 3, 4,

b) 1, 3, 4, 5,

c) 2, 3, 4,

d) 2, 3, 4, 5.2. Która z wymienionych postaci prolaktyny cechuje się

największą bioaktywnością?

a) monomeryczna,

b) dimeryczna,

c) polimeryczna,

d) wszystkie cechuje podobne powinowactwo do receptora.3. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące makroprolaktyny:

a) jest kompleksem prolaktyny z anty PRL IgG,

b) daje pozytywną reakcję w teście diagnostycznym,

c) wywiera wzmożony efekt biologiczny,

d) wykrywana jest w surowicy za pomocą glikolu polietylenowego.4. Makroprolaktynemię należy podejrzewać u kobiet, u których stwierdzono:

1) duże stężenie prolaktyny w surowicy i prawidłowe cykle,

2) znaczny przyrost wydzielania prolaktyny w teście z metoklopramidem,

3) prawidłowy przyrost wydzielania prolaktyny w teście z metoklopramidem,

4) duże stężenie prolaktyny w surowicy i brak gruczolaka przysadki.

a) 1, 2,

b) 1, 4,

c) 1, 2, 4,

d) 1, 3, 4.5. Wskaż fałszywe stwierdzenie:

a) mikroprolatinoma występuje częściej u mężczyzn,

b) makroprolaktinoma występuje częściej u kobiet,

c) makroprolaktinoma występuje z taką samą częstością u kobiet i mężczyzn,

d) mikroprolaktinoma występuje z taką samą częstością u kobiet i mężczyzn.6. Fizjologiczne ok. dziesięciokrotne zwiększenie stężenia prolaktyny jest obserwowane:

a) w ciąży,

b) u noworodków,

c) po menopauzie,

d) prawidłowe są odpowiedzi a i b.7. Sekrecja prolaktyny, oprócz dopaminy, jest hamowana przez:

a) witaminę B6,

b) endotelinę 1,

c) TGF 1,

d) wszystkie wymienione.8. Wśród leków potencjalnie indukujących hiperprolaktynemię wymienia się:

a) haloperidol,

b) diazepam,

c) morfinę,

d) wszystkie wymienione.9. Zdanie prawdziwe dotyczące gruczolaka przysadki, to:

1) Stężenia prolaktyny przekraczające 200 ng/ml wskazują na obecność prolactinoma.

2) Obecność prolactinoma wiąże się z zaburzonym rytmem wydzielania prolaktyny.

3) Prawidłowe stężenie prolaktyny nie wyklucza obecności guza przysadki.

4) Wielkość prolactinoma koreluje zwykle ze stężeniem prolaktyny w surowicy.

a) 1, 4,

b) 1, 3,

c) 1, 2, 4,

d) wszystkie prawidłowe.10. Guzy przysadki o charakterze prolactinoma są najczęściej

rozpoznawane u kobiet w wieku:

a) 15–20 lat,

b) 20–40 lat,

c) 40–60 lat,

d) powyżej 60. roku życia.11. Oprócz zaburzeń miesiączkowania, wśród objawów hiperprolaktynemii spotykanych u kobiet wymienia się:

1) zmniejszenie libido,

2) osteopenię,

3) mlekotok,

4) labilność emocjonalną,

5) hirsutyzm,

6) dyspareunię,

7) zwiększenie masy ciała.

a) 2, 3, 5,

b) 1, 2, 3, 5, 6,

c) 2, 3, 4, 5, 7,

d) wszystkie wymienione.12. Objawami hiperprolaktynemii u mężczyzn są:

1) zmniejszenie libido,

2) oligozoospermia,

3) zmniejszenie objętości ejakulatu,

4) hipotrofia jąder,

5) zaburzenia erekcji.

a) 1, 2, 3,

b) 1, 2, 3, 4,

c) 1, 2, 3, 5,

d) wszystkie wymienione.13. Hiperprolaktynemia powoduje:

a) zmniejszenie częstości wydzielania GnRH,

b) zmniejszenie przedowulacyjnego wyrzutu LH,

c) zmniejszenie stężenia estradiolu,

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe.14. Częstość hiperprolaktynemii idiopatycznej ocenia się

na około:

a) 5%,

b) 10%,

c) 20–30%,

d) 30–40%.15. Wskaż fałszywe stwierdzenie:

a) podawanie bromokryptyny dopochwowo rzadko powoduje objawy niepożądane,

b) podanie bromokryptyny dopochwowo wymaga dawek większych niż droga doustna,

c) w czasie leczenia bromokryptyną zahamowanie mlekotoku następuje wolniej niż powrót owulacji i krwawień miesięcznych,

d) prawidłowe są odpowiedzi β i c.Zakreśl prawidłową odpowiedź:

1. a, b, c, d

2. a, b, c, d

3. a, b, c, d

4. a, b, c, d

5. a, b, c, d

6. a, b, c, d

7. a, b, c, d

8. a, b, c, d

9. a, b, c, d

10. a, b, c, d

11. a, b, c, d

12. a, b, c, d

13. a, b, c, d

14. a, b, c, d

15. a, b, c, dWypełniony blankiet odpowiedzi należy wysłać pod adresem: Wydawnictwo Termedia (Redakcja Przeglądu Menopauzalnego), ul. Wenedów 9/1, 61-614 Poznań z dopiskiem TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY.
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe