eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
3/2017
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review article

The role of dietary protein in progressing stage of cancer

Eleonora Mess, Maciej Ornat, Renata Sławomirska

Online publish date: 2018/02/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Malignant tumours are the second most important reasons of death, after cardiovascular diseases. Cancer cachexia is a result of progressive neoplasms. It is not an individual disease but a group of symptoms as a result of advanced cancerogenesis, and so it is called a syndrome. It is worth mentioning that cachexia can be related with a type of anticancer treatment. Characteristic features of this syndrome are substantial loss of weight, both muscle and fat mass, as well as chronic exhaustion. The diet of oncological patients should contain properly selected sources of easily digestible proteins characterised by adequate proportions of exogenous and endogenous amino acids. The aim of the article was to point out the role of dietary proteins in advanced stages of cancer. A properly selected diet can reduce symptoms of cachexia syndrome and support the body in anticancer treatment. The information contained in this article can influence diet modification and improve the efficiency of supportive care.
keywords:

neoplasms, cachexia, diet, protein, dietary proteins

references:
Jarosz M. Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010.
Ścibior-Bentkowska I, Czeczot H. Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny. Post Hig Med Dośw 2009; 63: 58-72.
Jelińska M. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej, Warszawa 2005.
Gille O. Uciec przed rakiem. Profilaktyka chorób nowotworowych dzięki diecie na podstawie przełomowych odkryć Światowej Fundacji Badań nad Rakiem. Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
Szczeklik A. Choroby Wewnętrzne. Tom II. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
Hajdun-Grogulska M. Rak krtani. Mag Pielęg Oper 2011.
Oliviera P, Colaco A, Chaves Raquel i wsp. Chemical carcinogenesis. An Acad Bas Cienc 2007; 79: 593-616.
Eichhorn E, Kleespies A, Angele M i wsp. Angiogenesis in cancer: molecular mechanisms, clinical impact. Langenbecks Arch Surg 2007; 392: 371-379.
Bing C, Trayhurn P. New insights into adipose tissue atrophy in cancer cachexia. Proc Nutr Soc 2009; 68: 385-392.
Kłęk S, Jankowski M, Kruszewski W i wsp. Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations. Oncol Clin Pract 2015; 11: 172-188.
Inui A. Cancer Anorexia-Cachexia Syndrome: Current Issues in Research and Management. CA Cancer J Clin 2002; 52: 72-91.
Bączyk M, Gorzelińska L, Łuczak J. Zespół wyniszczenia nowotworowego. Wpływ leczenia na wybrane parametry kliniczne i biochemiczne. Doniesienia wstępne. Pol Med Paliat 2005; 4: 11-16.
Krawczyk J, Świeboda-Sadlej A. Interwencje żywieniowe u chorych na nowotwory złośliwe. Współcz Onkol 2010; 14: 397-402.
Martignoni M, Kunze P, Friess H. Cancer Cachexia. Molecular Cancer 2003; 2: 36.
Huras B, Kałmuk A, Lizak A, i wsp. Zespół wyniszczenia nowotworowego – etiopatogeneza w świetle aktualnej wiedzy. Współcz Onkol 2003; 6: 441-447.
Bing C, Trayhurn P. New insights into adipose tissue atrophy in cancer cachexia. Proceedings of the Nutrition Society 2009; 68: 385-392.
Misiak M. Wyniszczenie nowotworowe. Współcz Onkol 2003; 7: 381-388.
Coppack S. Pro-inflammatory cytokines and adipose tissue. Proceedings of the Nutrition Society 2001; 60: 349-356.
Kaczmarek-Borowska B, Hoczela I. Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
Valdés-Ramos R, Benítez-Arciniega A. Nutrition and immunity in cancer. Br J Nutr 2007; 98: 127-132.
Gawęcki J (red.). Żywienie człowieka. Podstawy Nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Cichosz G, Czeczot H. Kontrowersje wokół białek diety. Pol Merk Lek 2013; 210: 397-401.
Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych (wyd. 2). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
Gill H, Cross M. Anticancer properties of bovine milk. Br J Nutr 2000; 84: 161-166.
Agostoni C, Bresson J, Fairweather-Tait S i wsp. Scientific Opinion on bovine lactoferrin. EFSA J 2012; 10: 1-26.
Zimecki M, Artym J. Właściwości terapeutyczne białek i peptydów siary i mleka. Post Hig Med Dośw 2005; 59: 309-323.
Fernstrom J. Branched-Chain Amino Acids and Brain Function. J Nutr 2005; 135: 1539-1546.
Muscaritoli M, Costelli P, Aversa Z i wsp. New strategies to overcome cancer cachexia: from molecular mechanisms to the ‘Parallel Pathway’. Asia Pac J Clin Nutr 2008; 17: 387-390.
Jonker R, Engelen M, Deutz N. Role of specific dietary amino acids in clinical conditions. Br J Nutr 2012; 108: 139-148.
Kędziora S, Słotwiński R, Dąbrowska A. Leczenie żywieniowe zawierające glutaminę według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Prz Gastroenterol 2005; 5: 258-265.
Graboń W. Arginina – podstawowy aminokwas w procesie nowotworzenia. Post Hig Med Dośw 2006; 60: 483-489.
Kuchanowicz H, Nadolna I, Przygoda B i wsp. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekasrkie PZWL, Warszawa 2005.
Cieślik I, Migdał W. Aminy biogenne w żywności. Bromatologia i chemia toksykologiczna 2011; 44: 1087-1096.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe