eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2009
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Treatment of ACS in Mazovia region
Development of health care for patients with acute coronary syndromes in Warsaw city area and Mazovia county in 2003-2008. The comment of voivodship cardiology consultant for Mazovian region on the reports of the 24-hours duty hemodynamic sites

Hanna Szwed

Post Kardiol Interw 2009; 5, 4 (18): 176-180
Online publish date: 2009/12/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W Warszawie i województwie mazowieckim 24-godzinny dyżur hemodynamiczny dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi pełni 14 pracowni (13 ośrodków).
1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA prof. Robert J. Gil.
2. Instytut Kardiologii, pracownia przy ul. Alpejskiej 42 i ul. Spartańskiej 1, dyrektor i kierownik Pracowni Hemodynamiki prof. Witold Rużyłło.
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika i Katedra Kardiologii, kierownik kliniki prof. Grzegorz Opolski, kierownik pracowni dr Janusz Kochman.
4. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kliniczny Oddział Kardiologii, kierownik kliniki doc. Marek Dąbrowski, kierownik pracowni dr Dariusz Bielecki.
5. Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ordynator Oddziału Klinicznego Kardiologii prof. Andrzej Budaj, kierownik pracowni dr. Wojciech Kwiatkowski.
6. Wojewódzki Szpital Bródnowski – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik kliniki prof. Mirosław Dłużniewski, kierownik pracowni dr Karol Wrzosek.
7. Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prof. Jacek Kubik , kierownik pracowni dr Józef Jodkowski.
8. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Oddział Kardiologii, ordynator dr Krzysztof Majewski, kierownik pracowni dr Janusz Jankielewicz.
9. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Oddział Kardiologii, ordynator dr Bogdan Zbyszyński, kierownik pracowni dr Anna Filipska.
10. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Oddział Kardiologiczny, ordynator dr Andrzej Drzewiecki, kierownik pracowni dr Włodzimierz Figatowski.
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Oddział Kardiologii, ordynator dr Piotr Kołodziej, kierownik pracowni dr Marcin Łyczywek.
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Oddział Kardiologii, ordynator dr Bożena Wrzosek, kierownik pracowni dr Jarosław Kosior.
13. Radomski Szpital Specjalistyczny, Odział Kardiologii,...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe