eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
4/2018
vol. 10
 
Share:
Share:
more
 
 
Review paper

Vitamin supplementation in oncological patients. Part II – vitamin C, fat-soluble vitamins and the elements calcium and iron

Magdalena Badian
,
Tomasz Dzierżanowski

Medycyna Paliatywna 2018; 10(4): 176–183
Online publish date: 2019/03/04
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
PlumX metrics:
 

Wstęp

Częste sięganie przez chorych na nowotwory po suplementy diety i preparaty witaminowe w celu leczenia przyczynowego nowotworów stanowi problem, z jakim na co dzień spotykają się lekarze. Z drugiej strony konieczność kontynuowania lub wdrożenia suplementacji witamin może wynikać z sytuacji klinicznej. Niniejszy artykuł, będący drugą częścią opracowania, ma na celu przedstawienie witaminy C oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i wybranych pierwiastków, na podstawie aktualnych danych medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine), w kontekście zasadności ich stosowania u chorych onkologicznych.

Witamina C

Witamina C, czyli kwas L (+) askorbinowy, jest rozpuszczalna w wodzie, nie podlega więc magazynowaniu w organizmie i konieczne jest jej regularne dostarczanie. Wchłaniana jest w dwunastnicy oraz w proksymalnym odcinku jelita cienkiego [1]. Biodostępność witaminy C dla pojedynczej dawki 200 mg wynosi 100%, w wyższych dawkach ulega obniżeniu, znacząco po przekroczeniu dawki 500 mg [2]. Witamina ta jest wrażliwa na światło, termolabilna, gotowanie zmniejsza jej zawartość w pożywieniu. Stosuje się ją powszechnie jako dodatek do żywności, ponieważ przedłuża jej trwałość, w tym celu jest produkowana syntetycznie – ma symbol E300 [3].
Witamina C występuje w produktach roślinnych, szczególnie dużą zawartością cechują się nać pietruszki (269 mg/100 mg świeżego produktu), ziele pokrzywy, owoce dzikiej róży, brokuły i papryka. W produktach pochodzenia zwierzęcego jest obecna w niewielkich ilościach [4].
Wbrew przekazom licznych reklam producentów suplementów witamina C nie jest cząsteczką lewoskrętną, przedrostek „L” w jej nazwie oznacza bowiem nie aktywność optyczną, a konfigurację przestrzenną grup (OH). Kwas L (+) askorbinowy jest cząsteczką prawoskrętną i tylko taka jego konfiguracja jest nazywana witaminą C [5].
Związek ten ma ogromne znacznie dla funkcjonowania organizmu, gdyż uczestniczy w wielu procesach. Może m.in. poprawiać funkcję śródbłonka naczyń krwionośnych, zwiększa wchłanianie żelaza, intensyfikuje procesy naprawcze uszkodzonego DNA, indukuje apoptozę komórek raka trzustki oraz glejaka wielopostaciowego [6–9]. Jest silnym antyoksydantem, pełni funkcję ochronną w chorobie wieńcowej i chorobach układu krążenia [10].
Wykazano, że u pacjentów z chorobą nowotworową stężenie witaminy C we krwi jest istotnie niższe niż w populacji osób zdrowych [11]. W meta­analizie Lee, obejmującej ponad 60 000 pacjentów w wieku 50–60 lat, nie stwierdzono efektu przeciwnowotworowego witaminy C podawanej doustnie lub dożylnie pacjentom chorym na raka [12]. Nie ma dowodów wysokiej jakości, które sugerowałyby, że suplementacja kwasem askorbinowym u pacjentów z chorobą nowotworową zwiększa działanie przeciwnowotworowe chemioterapii lub zmniejsza jej toksyczność [13]. Stwierdzono jednakże potencjalną poważną toksyczność samego askorbinianu podawanego dożylnie, a także wykazano m.in. potencjalne zmniejszenie skuteczności chemioterapii [14, 15]. Już w latach 70. i 80. wykazano brak korzystnego efektu leczniczego wysokich dawek witaminy C w zaawansowanej chorobie nowotworowej [16, 17].
Brakuje obecnie dobrze zaprojektowanych, kontrolowanych badań z randomizacją i do czasu ich przeprowadzenia stosowanie wysokich dawek witaminy C nie znajduje uzasadnienia. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 60–120 mg; dawka powyżej 400 mg/dobę u zdrowych osób nie jest zalecana. Bezpieczna dobowa dawka witaminy C wynosi 1000 mg [2, 18].

Witamina D

Do związków określanych mianem witaminy D należą witamina D3, czyli cholekalcyferol, obecna w produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz witamina D2, czyli ergokalcyferol, obecna w roś­linach, drożdżach i grzybach. Głównym źródłem witaminy D3 jest synteza skórna pod wpływem promieniowania słonecznego [19]. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach i wchłaniana w jelicie cienkim. Jej aktywny metabolit – 1,25-dihydroksycholekalcyferol (1,25(OH)2D3, kalcytriol), wpływa na metabolizm kości i gospodarkę wapniowo-fosforanową, natomiast drugi metabolit – 25-hydroksycholekalcyferol (25(OH)D3), jest markerem zawartości witaminy w organizmie. Niedobór witaminy D prowadzi do demineralizacji kości i jest przyczyną nieprawidłowego rozwoju kośćca od życia płodowego do okresu zakończenia wzrastania szkieletu. W późniejszych okresach życia niedobór witaminy D powoduje osteoporozę i osteomalację.
Witamina D odpowiada za ekspresję ok. 2000 genów zaangażowanych w wiele ścieżek metabolicznych. Hamuje ekspresję onkogenów i markerów nowotworowych, nasila ekspresję supresorów onkogenów, zwiększa wrażliwość komórek nowotworowych na promieniowanie jonizujące [20]. Jednym z przeciwnowotworowych mechanizmów witaminy D3 jest jej hamujący wpływ na cykl komórkowy. W badaniach laboratoryjnych wykazano jej skuteczność w leczeniu przedrakowych i nowotworowych zmian skórnych, w tym rogowacenia słonecznego, raka płaskonabłonkowego, skórnych chłoniaków T-komórkowych [21]. W komórkach raka prostaty obserwowano hamowanie cyklooksygenazy 2 (COX-2), a przez to hamujący wpływ na prostaglandyny stymulujące wzrost komórkowy [22]. Wykazano, że kobiety, u których stężenie 25(OH)D3 wynosi co najmniej 40 ng/ml, mają o 67% niższe ryzyko inwazji nowotworu w porównaniu z kobietami, u których to stężenie jest niższe i wynosi < 20 ng/ml [23]. Stwierdzono również, że stężenie witaminy D3 na poziomie > 20 ng/ml redukuje o ok. 30–50% ryzyko rozwoju raka gruczołu krokowego, raka jelita grubego i raka sutka [24].
Kilka badań obserwacyjnych pokazuje, że pacjenci z chorobą nowotworową mają na ogół niższe stężenie witaminy D niż osoby zdrowe, jej niższe stężenie wykazano też u chorych wyniszczonych i osłabionych [25]. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi i może być związany z gorszym rokowaniem m.in. chorych na raka piersi [26].
Pacjenci w schyłkowym okresie choroby nowotworowej często cierpią z powodu bólu i depresji. Częstym problemem są również infekcje bakteryjne, które pogarszają jakość i skracają długość życia u tych osób. Suplementacja witaminy D u chorych leczonych paliatywnie jest bezpieczna, a poprawa w leczeniu bólu występuje już po pierwszym miesiącu leczenia. Zmniejszenie liczby zakażeń odnotowano po 3 miesiącach leczenia witaminą D [27].
W naszej szerokości geograficznej w okresie od października do marca synteza skórna praktycznie nie występuje, natomiast w okresie letnim zale­cana jest minimum 15-minutowa ekspozycja na światło słoneczne przy 18% odkrytego ciała (np. przedramiona i twarz), bez stosowania filtrów. Kremy z filtrem UV > 15 obniżają syntezę o 99,9% [28]. Zalecane stężenie w surowicy wynosi 30–80 ng/ml. U osób dorosłych zaleca się suplementację 800–2000 IU/dobę (wyższe dawki u osób otyłych) [18]. Należy jednak pamiętać o działaniu toksycznym i ryzyku hiperkalcemii, które występuje przy stężeniu cholekalcyferolu > 100 ng/ml [29]. Za pomocą wzoru Gronnigena można obliczyć całkowitą dawkę witaminy D w terapii (IU), która jest równa 40 x (75 – aktualne stężenie 25(OH)D3 [nmol/l]) x masa ciała [kg].
Dawka powinna być rozdzielona na 2–3 miesiące terapii, podawana raz dziennie lub raz w tygodniu, razem z posiłkiem [30].

Witamina A

  Terminem „witamina A” określa się grupę nienasyconych związków organicznych, która obejmuje retinol, retinal i kwas retinowy. W diecie dorosłego człowieka witamina A występuje w produktach zwierzęcych, a także warzywach i owocach zawierających karotenoidy, z których część ma charakter prowitaminy A. Najwięcej karotenoi­dów znajduje się w marchwi, szpinaku, czerwonej papryce, sałacie, a z owoców w morelach, brzoskwiniach, śliwkach i wiśniach. Do głównych grup produktów dostarczających witaminę A w codziennej diecie należą: warzywa, mięso i jego przetwory, tłuszcze, mleko i jego przetwory [31]. Gotowanie oraz obróbka termiczna warzyw i owoców, niszcząc macierz roślinną, zwiększają biodostępność zawartych w nich karotenoidów [32]. Zgodnie z zaleceniami międzynarodowej grupy ekspertów żywność jest wzbogacana witaminą A, aby zapobiec jej niedoborom. W krajach rozwiniętych żywność ta obejmuje gotowe do spożycia zboża, przekąski, napoje, margarynę i przetworzone produkty mleczne [33].
Witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach. W organizmie człowieka gromadzi się głównie w wątrobie i tkance tłuszczowej. Bierze udział w procesach różnicowania i proliferacji komórek. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego wzrostu, wzroku, rozrodu i tworzenia kości. Niedobór witaminy A powoduje ślepotę nocną, zahamowanie spermatogenezy i potencjalną teratogenezę. U zwierząt niedobór witaminy A wiązał się z większą częstością występowania nowotworów i zwiększoną podatnością na chemiczne czynniki rakotwórcze. Retinoidy hamują rozwój in vivo raka pęcherza, piersi, wątroby, płuc, trzustki, prostaty i skóry [34–36]. Stwierdzono przeciwnowotworowe działanie witaminy A – zaobserwowano, że hamuje proliferację komórek nowotworowych, stymuluje odpowiedź immunologiczną gospodarza, hamuje ekspresję onkogenów i angiogenezę [37–41]. Wykazano, że dieta z odpowiednią zawartością witaminy A zmniejsza ryzyko rozwoju m.in. raka krtani, płuc, przełyku i języka [42]. Przewlekłe podawanie wysokich dawek witaminy A powoduje toksyczność charakteryzującą się anoreksją, utratą masy ciała, gorączką, powiększeniem wątroby, zmianami skórnymi i śluzowymi, łysieniem, zapaleniem warg (pękanie i krwawienie z ust), bólem kości i stawów, trombocytopenią i podwyższeniem ciśnienia płynu mózgowego. Większość z tych działań niepożądanych jest odwracalna po przerwaniu leczenia, ale toksyczne działanie na układ kostny i niektóre zaburzenia widzenia mogą się utrzymywać. Najważniejsze, teratogenne działanie retinoidów ogranicza ich stosowanie u kobiet w wieku rozrodczym [43]. Częste spożywanie retinoidów w dawkach większych niż 2 mg/kg m.c. w preparatach olejowych powoduje hiperwitaminozę [44]. Długotrwałe spożywanie retinolu w dawkach > 2000 µg/dobę powoduje demineralizację kości i zwiększa ryzyko złamań, zwłaszcza u osób starszych [45].
Około 25–30% pacjentów otrzymujących pochodne retinoidów (tretynoinę) w leczeniu ostrej białaczki doświadcza zespołu kwasu retinowego, obejmującego leukocytozę, zakrzepicę, gorączkę, niewydolność oddechową, nacieki płucne, wysięk opłucnowy i przyrost masy ciała [46]. Stwierdzono również, że suplementacja dużymi dawkami -karotenoidów podczas radioterapii może zmniejszyć nasilenie działań niepożądanych leczenia. Jednak to samo badanie sugeruje, że stosowanie wysokich dawek przeciwutleniaczy jako terapii adiuwantowej może negatywnie wpływać na skuteczność leczenia promieniowaniem [47]. Aktualnie w Polsce spożycie witaminy A przekracza wyznaczone normy [48]. U pacjentów chorych na nowotwór nie ma szczególnych wskazań do suplementacji witaminy A. Osoby stosujące dietę kuchenną pokrywają zapotrzebowanie w > 100%, jest ona również zawarta w wystarczającej ilości w doustnych preparatach diety przemysłowej (np. Supportan, Nutridrink).
Dobowe zapotrzebowanie wynosi 700–900 µg równoważnika retinolu na dobę [18].

Witamina E

Terminem „witamina E” określa się związki należące do tokoferoli i tokotrienoli. Są one rozpuszczalne w tłuszczach [49].
Witamina E jest syntetyzowana wyłącznie przez rośliny, ale występuje również w produktach pochodzenia zwierzęcego. Człowiek przyjmuje ją jako mieszaninę homologów, z których najistotniejsze znaczenie ma -tokoferol. Jest on wchłaniany w proksymalnej części jelita cienkiego i metabolizowany w wątrobie, a nadmiar jest wydalany z moczem. Żywieniowy niedobór nie występuje u ludzi, z wyjątkiem osób z rzadkimi chorobami związanymi z zaburzeniem wchłaniania tłuszczów [50].
Witamina E ma właściwości antyutleniające, neutralizuje wolne rodniki. Ogrywa również rolę regulatorową w ekspresji genów, stabilizuje błony komórkowe, działa przeciwzapalnie. Badania epidemiologiczne pokazują, że wysokie stężenie witaminy E we krwi wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i niektórych nowotworów. Suplementowanie wysokimi dawkami witaminy E wiązało się jednak z podwyższonym ryzykiem niewydolności serca i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny [51]. Klinicznie dowiedziono, że kobiety, u których rozwinął się rak sutka, miały znacząco niższe poziomy -tokoferolu w osoczu w porównaniu z grupą kontrolną [52]. Suplementacja witaminy E nie wiązała się ze zmniejszeniem całkowitej śmiertelności, zachorowalności na raka ani śmiertelności z powodu nowotworów, ale wiązała się ze statystycznie istotnym zmniejszeniem częstości występowania raka prostaty. Witamina E może być stosowana w profilaktyce raka gruczołu krokowego u mężczyzn z wysokim ryzykiem raka prostaty [53]. Ponadto w badaniu New Hampshire wykazano, że wyższe całkowite spożycie witaminy E w diecie wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju raka pęcherza moczowego [54]. Zdolność izoform witaminy E do wywoływania pożądanej odpowiedzi farmakologicznej i do skutecznego stosowania w terapii raka zależy od ich dostępności w miejscu docelowym, na którą z kolei mają wpływ stężenia w osoczu. Słaba dostępność biologiczna izoform witaminy E ogranicza jednak ich wykorzystanie [55]. Nie ma badań dowodzących potrzeby suplementacji witaminy E u chorych na nowotwór.
Dobowe zapotrzebowanie wynosi 8–10 mg równoważnika -tokoferolu na dobę [18].

Witamina K

Witamina K należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. W żywności występuje w postaci syntetyzowanego przez rośliny filochinonu (witamina K1) oraz zawartych w produktach zwierzęcych menachinonów (witamina K2, MK) [56]. Filochinon jest obecny przede wszystkim w zielonych warzywach liściastych i kapustnych, menachinony natomiast w mięsie, serze i jajach i są wytwarzane przez bakterie jelitowe [57]. Ze względu na powszechną dostępność produktów zawierających witaminę K jej niedobór może wynikać z zaburzeń wchłaniania lub trawienia [18]. Jej główną funkcją jest udział w procesach krzepnięcia, jest też niezbędna do syntezy osteokalcyny w osteoblastach [58]. Konsekwencją niedoboru jest skłonność do krwawień i wzmożone uwapnienie kości [59, 60]. Nie stwierdzono działań niepożądanych wysokich dawek witaminy K (10 mg/dobę) [61]. Wykazano, że pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową są szczególnie podatni na niedobór witaminy K, który ma zazwyczaj przebieg subkliniczny, może jednak przejść w postać objawową [62]. Stwierdzono również prawdopodobne przeciwnowotworowe efekty działania witaminy K – może działać na poziomie kinaz tyrozynowych i fosfataz, modulując czynniki transkrypcyjne, m.in. Myc i Fos [63]. Nie znalazło to jednak dotychczas odzwierciedlenia w zaleceniach dotyczących suplementacji.
Dobowe zapotrzebowanie wynosi 55–65 µg filochinonu na dobę. Ze względu na brak danych dotyczących znaczenia i występowania menachinonów nie opracowano norm ich spożycia.

Wapń

Wapń (Ca) jest podstawowym budulcem zębów i kości, ale uczestniczy również w procesach krzepnięcia krwi, przekaźnictwie nerwowym, kurczliwości mięśni, aktywacji enzymów. Około 99% wapnia w organizmie znajduje się w tkance kostnej, 0,9–1% w płynach pozakomórkowych, a 0,1% w płynach wewnątrzkomórkowych. W surowicy wapń występuje jako wapń zjonizowany (46%), w kompleksach z dwuwodorowęglanami, fosforanami, cytrynianami i siarczanami (10%) oraz w połączeniu z albuminą (44%).
Frakcją aktywną biologicznie jest wapń zjonizowany, którego stężenie jest regulowane przez parathormon i kalcitriol oraz zależy od pH i stężenia albumin [64]. Prawidłowe stężenie wapnia całkowitego może się różnić w zależności od laboratorium, ale zazwyczaj norma ta wynosi 8,4–10,4 mg/dl (2,1–2,6 mmol/l) [65]. Wartości wyższe są definiowane jako hiperkalcemia. Ważne jest skorygowanie stężenia wapnia u chorych z hipoalbuminemią. Służy temu następujący wzór: wapń skorygowany w mg/dl = oznaczone stężenie wapnia całkowitego w mg/dl + 0,8 (4 – oznaczone stężenie albumin w g/dl). Najbardziej wiarygodnym badaniem diagnostycznym jest oznaczenie stężenia wapnia zjonizowanego. Uważa się je za zwiększone, gdy przekracza 1,29 mmol/l [66]. W regulacji stężenia wapnia w organizmie biorą udział kalcytonina, kalcytriol, parathormon, tyreotropina, wolna trójjodotyronina. Wchłanianie w jelicie jest stymulowane przez witaminę D. Parathormon zwiększa uwalnianie wapnia z tkanki kostnej, a kalcytonina obniża jego resorpcję z kości, hamując aktywność osteoklastów. Jeśli podaż wapnia w diecie jest niewystarczająca ze względu na niskie spożycie lub niewydolne wchłanianie z przewodu pokarmowego, wapń jest resorbowany z kości, aby utrzymać stężenia we krwi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Powoduje to zmniejszenie masy kostnej, co prowadzi do osteopenii i osteoporozy [67, 68].
Głównym źródłem wapnia jest mleko i jego przetwory [18]. Przy prawidłowym odżywianiu niedobór wapnia nie występuje i nie ma konieczności rutynowej suplementacji. Na podstawie badań stwierdzono, że dieta zapewniająca prawidłową podaż wapnia redukuje ryzyko zachorowania na nowotwory, m.in. jelita grubego [69, 70].
Należy jednak pamiętać o ryzyku hiperkalcemii (definiowanej jako poziom wapnia zjonizowanego > 1,34 mmol/l), szczególnie u chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Szacuje się, że dotyczy ona 10–40% chorych onkologicznie, a brak leczenia istotnie zwiększa śmiertelność tych chorych [71–73]. Przyczyną hiperkalcemii jest obecność przerzutów do kości, które stymulują uwalnianie cytokin prozapalnych, a te z kolei stymulują osteoklasty do resorpcji kości [74, 75]. Stwierdzono jednakże, że nawet u 80% chorych z hiperkalcemią związaną z chorobą nowotworową przyczyną jest peptyd parathomonopodobny (PTHrP), który aktywuje te same receptory co parathormon. W konsekwencji powoduje hiperkalcemię poprzez stymulację resorpcji kości za pośrednictwem osteoklastów oraz zwiększoną reabsorpcję wapnia w kanalikach nerkowych [76, 77]. Do objawów hiperkalcemii należą: nudności, wymioty, polidypsja, poliuria, zaparcie, zaburzenia świadomości, splątanie, śpiączka. Jest to stan nagły, związany z bezpośrednim zagrożeniem życia i wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia [78]. Należy więc zachować szczególną ostrożność u chorych w opiece paliatywnej – nie ma uzasadnienia dla rutynowej suplementacji wapnia, a jeśli jest ona niezbędna, należy równolegle stosować preparat witaminy D.
Dobowe zapotrzebowanie na wapń wynosi 1000–1200 mg.

Żelazo

Żelazo (Fe) odgrywa główną rolę w transporcie tlenu. Występuje w hemoglobinie, mioglobinie, enzymach tkankowych oraz w formie zapasu (ferrytyna). Jest wykorzystywane w tworzeniu krwinek czerwonych, bierze udział w syntezie DNA, pełni funkcję w wytwarzaniu ATP. Odpowiada za utrzymanie prawidłowego metabolizmu, uczestniczy w syntezie neurotransmiterów z aminokwasów. Duża zawartość żelaza znajduje się w podrobach (wątroba i nerki), natce pietruszki, mięsie, jajach, ciemnym pieczywie [79]. Wchłanianie z diety wynosi 10–15%, ale wzrasta 2–3 razy w przypadku niedoboru i jest lepiej wchłaniane w postaci hemowej niż niehemowej, czyli z produktów pochodzenia zwierzęcego. Na lepsze wchłanianie ma też wpływ obecność w posiłku witaminy C [80].
Niedobór jest spowodowany głównie niską zawartością łatwo przyswajalnych form żelaza w diecie. Przyczyną może być również krwawienie, infekcje, przewlekły stan zapalny, a także choroba nowotworowa. Markerem rzeczywistego niedoboru żelaza jest znacznie zwiększona całkowita zdolność wiązania żelaza (total iron binding capacity – TIBC). Za pomocą tego badania laboratoryjnego można oszacować ilość żelaza potrzebną do maksymalnego wysycenia transferryny. Wartość TIBC odzwierciedla stężenie transferryny, białka nośnikowego jonów żelaza w surowicy. W prawidłowych warunkach ok. 1/3 transferryny jest wysycana żelazem [81, 82]. Do innych markerów należą niskie stężenie ferrytyny i niskie stężenie żelaza. Należy jednak pamiętać, że ferrytyna należy do grupy białek ostrej fazy i często nie odzwierciedla zapasów żelaza w chorobach nowotworowych, ze względu na ich współwystępowanie z reakcjami zapalnymi [83]. Samo występowanie niedoboru żelaza może wiązać się z kilkoma komplikacjami. Typowymi objawami są bladość, zimna skóra, osłabienie i zmęczenie, obniżona sprawność fizyczna, łamliwość paznokci, upośledzenie funkcji poznawczych, bóle głowy, bezsenność, zespół niespokojnych nóg, depresja, utrata libido, duszność, tachykardia, zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, łysienie oraz w rzadkich ciężkich przypadkach zespół Plummera-Vinsona [84–86].
Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest częsta u pacjentów z chorobą nowotworową. Z praktycznego punktu widzenia należy rozróżnić dwie formy niedoboru żelaza: bezwzględny niedobór żelaza (absolute iron deficiency – AID) i funkcjonalny niedobór żelaza (functional iron deficiency – FID). Bezwzględny niedobór żelaza jest definiowany przez stopień wysycenia transferryny (iron-saturation of transferrin – TSAT) < 20% i stężenie ferrytyny w surowicy < 30 ng/ml u zdrowych osób, przy czym u pacjentów z nowotworem powinno się stosować wyższą wartość odcięcia stężenia ferrytyny, tj. < 100 ng/ml. Funkcjonalny niedobór żelaza jest definiowany przez TSAT < 20% i stężenie ferrytyny w surowicy > 30 ng/ml u zdrowych osób i > 100 ng/ml u pacjentów z rakiem [87].
U osób z chorobą przewlekłą, w tym nowotworową, gospodarka żelazowa jest zaburzona. Skutkuje to niewystarczającym dostarczaniem żelaza do erytroblastów, z takimi następstwami klinicznymi niedokrwistości, jak osłabienie, zmęczenie, upośledzona sprawność fizyczna, złe samopoczucie, pogorszenie stanu sprawności i tolerancji wysiłku, często również brak zdolności do przestrzegania terapii czy przyjęcia zaplanowanej dawki chemioterapii. Powikłania te powodują zwykle pogorszenie wyniku leczenia. Występowanie niedokrwistości wiąże się z wyższą śmiertelnością [88].
Wykazano, że leczenie niedoboru żelaza u pacjentów nienowotworowych odwraca te objawy. Nowe dane dotyczące pacjentów z nowotworami również wskazują na korzystny wpływ takiego postępowania [89, 90]. Częstość występowania niedokrwistości u chorych na raka jest niezwykle wysoka. W European Cancer Anemia Survey (ECAS) w momencie rozpoczęcia badania 39% pacjentów z rakiem miało niedokrwistość (zdefiniowaną jako stężenie hemoglobiny < 12 g/dl). U osób otrzymujących chemioterapię częstość występowania niedokrwistości podczas 6-miesięcznej obserwacji oszacowano na 67%. Podobne dane uzyskano w innych badaniach – niedokrwistość korelowała z niskim poziomem sprawności, a wielu pacjentów nie otrzymywało odpowiedniego leczenia [91–93]. Niedawno przeprowadzone badanie u pacjentów z różnymi typami nowotworów ujawniło bardzo wysokie występowanie niedoboru żelaza (czynnościowego i bezwzględnego) u pacjentów z rakiem trzustki (63%), w mniejszym stopniu jelita grubego (52%) i raka płuc (51%) [94].
Możliwości leczenia niedokrwistości u pacjentów z rakiem obejmują przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych, terapię erytropoetyną i dożylną suplementację żelaza. Celem leczenia jest poprawa jakości życia pacjentów i zmniejszenie zależności od transfuzji krwi, które wiążą się z potencjalnym ryzykiem przeniesienia chorób zakaźnych, reakcji związanych z transfuzją, uszkodzeniem płuc i alloimmunizacją. Ponadto transfuzja może zwiększać ryzyko śmiertelności i zachorowalności, w tym udaru, zawału serca, ostrej niewydolności nerek i nawrotów raka [95–97].
Doustne podawanie żelaza jest leczeniem z wyboru u pacjentów bezobjawowych lub z łagodnymi objawami z FID lub AID i bez klinicznego lub subklinicznego stanu zapalnego. Stan zapalny jest typowym objawem choroby nowotworowej, powodującym, że choroby rozrostowe nie kwalifikują się do doustnej terapii żelazem. W przypadku chorób nowotworowych wchłanianie żelaza w jelicie jest poważnie upośledzone, a ponad 95% jest wydalane z kałem. Ponadto tylko nieznaczna ilość wchłoniętego żelaza jest dostępna dla erytroblastów z powodu indukowanych przez cytokiny zaburzeń metabolizmu żelaza. Jeśli niedobór żelaza i niedokrwistość nie pogarszają jakości życia pacjenta lub nie powodują żadnych niepożądanych objawów, leczenie może zostać wstrzymane, ale należy dokładnie monitorować stan pacjenta, aby rozpocząć leczenie w przypadku wystąpienia objawów lub niedokrwistości [87].
Dobowe zapotrzebowanie na żelazo u osób dorosłych wynosi 10 mg; średnie spożycie w Polsce jest wyższe [18].
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Miktus M. Witaminy – część II: ogólna charakterystyka witaminy C. Żyw i Zdr 2000; 3: 1-4.
2. Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y i wsp. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a recommended dietary allowance. Proc Natl Acad Sci U S A 1996; 93: 3704-3709.
3. Janda K, Kasprzak M, Wolska J. Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie. Pom J Life Sci 2015; 61: 419-425.
4. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Gawęcki J (red.). PWN, Warszawa 2010; 271-276.
5. National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=54670067; dostępne na: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/54670067 (dostęp z dnia: 1.12.2018).
6. d’Uscio LV, Milstien S, Richardson D i wsp. Long-term vitamin C treatment increases vascular tetrahydrobiopterin levels and nitric oxide synthase activity. Circ Res 2003; 92: 88-95.
7. Duarte TL, Lunec J. Review: When is an antioxidant not an antioxidant? A review of novel actions and reactions of vitamin C. Free Radic Res 2005; 39: 671-686.
8. Tarng D, Liu T, Huang T. Protective effect of vitamin C on 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine level in peripheral blood lymphocytes of chronic hemodialysis patients. Kidney Int 2004; 66: 820-831.
. Naidu K, Karl R, Naidu K, Coppola D. Antiproliferative and proapoptotic effect of ascorbyl stearate in human pancreatic cancer cells: association with decreased expression of insulin-like growth factor 1 receptor. Dig Dis Sci 2003; 48: 230-237.
10. Zhang PY, Xu X, Li XC. Cardiovascular diseases: oxidative damage and antioxidant protection. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18: 3091-3096.
11. Mahdavi R, Faramarzi E, Seyedrezazadeh E i wsp. Evaluation of oxidative stress, antioxidant status and serum vitamin C levels in cancer patients. Biol Trace Elem Res 2009; 130: 1-6.
12. Lee B, Oh SW, Myung SK. Efficacy of Vitamin C Supplements in Prevention of Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Korean J Fam Med 2015; 36: 278-285.
13. Jacobs C, Huttonb B, Nga T i wsp. Is there a role for oral or intravenous ascorbate (vitamin c) in treating patients with cancer? Oncologist 2015; 20: 210-223.
14. Lawton JM, Conway LT, Crosson JT. Acute oxalate nephropathy after massive ascorbic acid administration. Arch Intern Med 1985; 145: 950-951.
15. Heaney M, Gardner J, Karasavvas N i wsp. Vitamin C antagonizes the cytotoxic effects of antineoplastic drugs. Cancer Res 2008, 68: 8031-8038.
16. Moertel Ch, Fleming T, Creagan E i wsp. High-dose vitamin c versus placebo in the treatment of patients with advanced cancer who have had no prior chemotherapy – a randomized double-blind comparison. N Engl J Med 1985; 312: 137-141.
17. Creagan ET, Moertel CG, O’Fallon JR i wsp. Failure of high-dose vitamin C (ascorbic acid) therapy to benefit patients with advanced cancer. A controlled trial. N Engl J Med 1979; 301: 687-690.
18. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji Polski. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017.
19. Holick FM. Resurrection of vitamin D deficiency and rickets. J Clin Invest 2006; 116: 2062-2072.
20. Hossein-Nezhad A, Holick M. Vitamin D for health: a global perspective. Mayo Clin Proc 2013; 88: 720-755.
21. Reichrath J, Kamradt J, Zhu X i wsp. Analysis of 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptors (VDR) in basal cell carcinomas. Am J Pathol 1999; 155: 583-589.
22. Moreno J, Krishnan AV, Peehl DM, Feldman D. Mechanisms of vitamin D-mediated growth inhibition in prostate cancer cells: inhibition of the prostaglandin pathway. Anticancer Res 2006; 26: 2525-2530.
23. McDonnell S, Baggerly C, French CB i wsp. Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study. PLoS One 2016; 11: e0152441.
24. Grant WB, Garland CF. The association of solar ultraviolet B (UVB) with reducing risk of cancer: multifactorial ecologic analysis of geographic variation in age-adjusted cancer mortality rates. Anticancer Res 2006; 26: 2687-2699.
25. Dev R, Del Fabbro E, Schwartz GG i wsp. Preliminary report: vitamin D deficiency in advanced cancer patients with symptoms of fatigue or anorexia. Oncologist 2011; 16: 1637-1641.
26. Shi L, Nechuta S, Gao YT i wsp. Correlates of 25-hydroxyvitamin D among Chinese breast cancer patients. PLoS One 2014; 9: e86467.
27. Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J i wsp. Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections – results from a matched case-control study. PLoS One 2017; 12: e0184208.
28. Pludowski P, Kaczmarewicz E, Bayer M. Witamina D, rekomendacje stosowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów –wytyczne dla Europy Środkowej, 2013. Stand Med Ped 2013; 10: 573-578.
29. Pludowski P, Holick M, Grant W i wsp. Vitamin D supplementation guidelines. J Steroid Biochem Mol Biol 2018; 175: 125-135.
30. Pludowski P, Karczmarewicz E, Bayer M i wsp. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe – recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol Pol 2013; 64: 319-327.
31. Guz J, Dziaman T, Szpila A. Czy witaminy antyoksydacyjne mają wpływ na proces karcynogenezy? Postepy Hig Med Dosw (Online) 2007; 61: 185-198.
32. Tanumihardjo SA, Palacios N, Pixley KV. Provitamin A carotenoid bioavailability: what really matters? Int J Vitam Nutr Res 2010; 80: 336-350.
33. Dary O, Mora JO; International Vitamin A Consultative Group. Food fortification to reduce vitamin A deficiency: International Vitamin A Consultative Group recommendations. J Nutr 2002; 132 (9 Suppl): 2927S-2933S.
34. Moon RC, Mehta RG, Rao KVN. Retinoids and cancer in experimental animals. In: Sporn MB, Roberts AM, Goodman DS (red.). The retinoids: biology, chemistry and medicine. 2nd ed. Raven Press, New York 1994; 573-595.
35. Smith MA, Parkinson DR, Cheson BD, Friedman MA. Retinoids in cancer chemotherapy. J Clin Oncol 1992; 10: 839-864.
36. Lupulescu A. The role of vitamins A, E and C in cancer cell biology. Int J Vitam Nutr Res 1993; 63: 3-14.
37. McCormick D. Vitamin B6. In: Bowman B, Russell R (red.). Present Knowledge in Nutrition. 9th ed. International Life Sciences Institute, Washington 2006.
38. Lotan R. Effects of vitamin A and its analogs (retinoids) on normal and neoplastic cells. Biochim Biophys Acta 1980; 605: 33-91.
39. Smith MA, Parkinson DR, Cheson BD, Friedman MA. Retinoids in cancer chemotherapy. J Clin Oncol 1992; 10: 839-864.
40. Sporn MB, Roberts AB, DeWitt SG. The retinoids: biology, chemistry and medicine. 2nd edition. Raven Press, New York 1994.
41. Lupulescu A. The role of vitamins A, E and C in cancer cell biology. Int J Vitam Nutr Res 1993; 63: 3-14.
42. Lippman SM, Lee JS, Lotan R, Hong KW. Chemoprevention of upper aerodigestive tract cancers. Head Neck 1990; 12: 5-20.
43. Miller WH Jr. The emerging role of retinoids and retinoic acid metabolism blocking agents in the treatment of cancer. Cancer 1998; 83: 1471-1482.
44. Myhre AM, Carlsen MH, Bøhn Ski wsp. Water-miscible, emulsified, and solid forms of retinol supplements are more toxic than oil-based preparations. Am J Clin Nutr 2003; 78: 1152-1159.
45. Bułhak-Jachymczyk B, Jarosz M. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL, Warszawa 2008; 172-232.
46. Frankel S, Eardley A, Lauwers G i wsp. The retinoic acid syndrome in acute promyelocytic leukemia. Ann Intern Med 1992; 117: 292-296.
47. Bairati I, Meyer F, Gélinas M i wsp. Randomized trial of antioxidant vitamins to prevent acute adverse effects of radiation therapy in head and neck cancer patients. J Clin Oncol 2005; 23: 5805-5813.
48. Dybkowska E, Świderski F, Waszkiewicz-Robak B. Zawartość witaminy A w diecie dorosłych mieszkańców Warszawy. Roczn PZH 2007; 58: 211-215.
49. Zielińska A, Nowak I. Tokofenole i tokotrienole jako witamina E. Chemik 2014; 68: 585-591.
50. Szymańska R, Nowicka B, Kruk J. Witamina E – metabolizm i funkcje. Kosmos 2009; 58: 199-210.
51. Frank J. Beyond vitamin E supplementation: an alternative strategy to improve vitamin Estatus. J Plant Physiol 2005; 162: 834-843.
52. Cardenas E, Ghosh R. Vitamin E: a dark horse at the crossroad of cancer management. Biochem Pharmacol 2013; 86: 845-852.
53. Alkhenizan A1, Hafez K. The role of vitamin E in the prevention of cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Saudi Med 2007; 27: 409-414.
54. Brinkman MT, Karagas MR, Zens MS i wsp. Minerals and vitamins and the risk of bladder cancer: results from the New Hampshire Study. Cancer Causes Control 2010; 21: 609-619.
55. Abuasal BS, Qosa H, Sylvester PW, Kaddoumi A. Comparison of the intestinal absorption and bioavailability of gamma-tocotrienol and alpha-tocopherol: in vitro, in situ and in vivo studies. Biopharm Drug Dispos 2012; 33: 246-256.
56. Basset GJ, Latimer S, Fatihi A i wsp. Phylloquinone (Vitamin K1): Occurrence, Biosynthesis and Functions. Mini Rev Med Chem 2017; 17: 1028-1038.
57. Conly JM, Stein K. The production of menaquinones (vitamin K2) by intestinal bacteria and their role in maintaining coagulation homeostasis. Prog Food Nutr Sci 1992; 16: 307-343.
58. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Dietary reference values for vitamin D. EFSA Journal 2016; 14: 1-145.
59. Kaneki M, Hosoi T, Ouchi Y, Orimo H. Pleiotropic actions of vitamin K: protector of bone health and beyond? Nutrition 2006; 22: 845-852.
60. Vermeer C, Braam L. Role of K vitamins in the regulation of tissue calcification. J Bone Miner Metab 2001; 19: 201-206.
61. Craciun A, Wolf J, Knapen M i wsp. Improved Bone Metabolism in Female Elite Athletes after Vitamin K Supplementation. Int J Sports Med 1998; 19: 479-484.
62. Harrington D, Western H, Seton-Jones C i wsp. A study of the prevalence of vitamin K deficiency in patients with cancer referred to a hospital palliative care team and its association with abnormal haemostasis. J Clin Pathol 2008; 61: 537-540.
63. Lamson D, Plaza SM. The anticancer effects of vitamin K. Altern Med Rev 2003; 8: 303-318.
64. Pater A, Odrowąż-Sypniewska G, Gruszka M. Rola wapnia w organizmie. Przegląd Medycyny Laboratoryjnej 2005; 2.
65. Neumeister B, Besenthal I, Liebich H. Diagnostyka laboratoryjna. Urban & Partner, Wrocław 1998; 179.
66. Evenepoel P, Bammens B, Claes K i wsp. Measuring total blood calcium displays a low sensitivity for the diagnosis of hyper­calcemia in incident renal transplant recipients. Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5: 2085-2092.
67. Poznańska-Linde H, Odrowąż-Sypniewska G. Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej. AM, Bydgoszcz 2000; 141-146.
68. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for calcium. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2015; 13: 4101.
69. Lin J, Zhang SM, Cook NR i wsp. Intakes of calcium and vitamin D and risk of colorectal cancer in women. Am J Epidemiol 2005; 161: 755-764.
70. Flood A, Peters U, Chatterjee N i wsp. Calcium from diet and supplements is associated with reduced risk of colorectal cancer in a prospective cohort of women. Cancer Epidemiol Biomark Prev 2005; 14: 126-132.
71. Gaich G, Burtis W. The diagnosis and treatment of malignancy associated hypercalcemia. Endocrinologist 1991; 1: 371-379.
72. Ralston SH. Pathogenesis and management of cancer-associated hypercalcemia. In: Rubens RD, Fogelman I (red.). Bone Metastases: Diagnosis and Treatment. Springer Verlag, New York 1991; 149-169.
73. van Holten-Verzanwoort AT, Bijvoet OI, Cleton FJ i wsp. Reduced morbidity from skeletal metastases in breast cancer patients during long term bisphosphonate (APD) treatment. Lancet 1987; 2: 983-985.
74. Nussbaum SR. Pathophysiolog and management of severe hypercalcemia. Endocrinol Metab Clin North Am 1993; 22: 343-362.
75. Mundy GR. Mechanisms of osteolytic bone destruction. Bone 1991; 12 Suppl 1: S1-6.
76. Burtis W. Parathyroid hormone-related protein: structure, function and measurement. Clin Chem 1992; 38: 2171-2183.
77. Strewler GJ, Nissenson RA. Parathyroid hormone-related protein. In: Favus MJ (red.). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 2nd ed. Raven, New York 1993; 61-63.
78. Christopher K, MacDonald S, Chik C, Bruera E. Hypercalcemia of malignancy in the palliative care patient: a treatment strategy. J Pain and Symp Manag 1995; 10: 224-232.
79. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for iron. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2015, 13: 4254.
80. Scheers N. Regulatory Effects of Cu, Zn, and Ca on Fe Absorption: The Intricate Play between Nutrient Transporters. Nutrients 2013; 5: 957-970.
81. Guyatt GH, Oxman AD, Ali M. Laboratory diagnosis of iron-deficiency anaemia: an overview. J Gen Intern Med 1992; 7: 145-153.
82. Hann HW, Stahlhut MW, Blumberg BB. Nutrition and tumor growth: decreased tumor growth in iron-deficient mice. Cancer Res 1988; 48: 4168-4170.
83. Wish JB. Assessing iron status: beyond serum ferritin and transferrin saturation. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1: S4-S8.
84. Crawford J, Cella D, Cleeland CS i wsp. Relationship between changes in hemoglobin level and quality of life during chemotherapy in anemic cancer patients receiving epoetin alfa therapy. Cancer 2002; 95: 888-895.
85. Verdon F, Burnand B, Stubi CL i wsp. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ 2003; 326: 1124.
86. Brownlie Tt, Utermohlen V, Hinton PS i wsp. Tissue iron deficiency without anemia impairs adaptation in endurance capacity after aerobic training in previously untrained women. Am J Clin Nutr 2004; 79: 437-443.
87. Ludwig H, Evstatiev R, Kornek G i wsp. Iron metabolism and iron supplementation in cancer patients. Wien Klin Wochenschr 2015; 127: 907-919.
88. Caro JJ, Salas M, Ward A i wsp. Anemia as an independent prognostic factor for survival in patients with cancer: a systemic, quantitative review. Cancer 2001; 91: 2214-2221.
89. Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G i wsp. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 2009; 361: 2436-2448.
90. Ludwig H, Müldür E, Endler G i wsp. High prevalence of iron deficiency across different tumors correlates with anemia, increases during cancer treatment and is associated with poor performance status. Haematologica 2011; 96 (Suppl 2): 40.
91. Beale AL, Penney MD, Allison MC. The prevalence of iron deficiency among patients presenting with colorectal cancer. Colorectal Dis 2005; 7: 398-402.
92. Kuvibidila SR, Gauthier T, Rayford W. Serum ferritin levels and transferrin saturation in men with prostate cancer. J Natl Med Assoc 2004; 96: 641-649.
93. Beguin Y, Lybaert W, Bosly A. A prospective observational study exploring the impact of iron status on response to darbepoetin alfa in patients with chemotherapy induced anemia. Blood 2009; 114: 2007.
94. Ludwig H, Muldur E, Endler G i wsp. Prevalence of iron deficiency across different tumors and its association with poor performance status, disease status and anemia. Ann Oncol 2013; 24: 1886-1892.
95. Bokemeyer C, Aapro MS, Courdi A. EORTC guidelines for the use of erythropoietic proteins in anaemic patients with cancer: 2006 update. Eur J Cancer 2007; 43: 258-270.
96. National Comprehensive Cancer Network Inc. NCCN Practice Guidelines in Oncology; Cancer and Chemotherapy-Induced Anemia – v.2,2012; dostępne na: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls /PDF/anemia.pdf.
97. Rizzo JD, Brouwers M, Hurley P. American Society of Hematology/American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update on the use of epoetin and darbepoetin in adult patients with cancer. Blood 2010; 116: 4045-4059.
Copyright: © 2019 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.