Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wyniki RANKINGU SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 2017
 
Prezentujemy wyniki RANKINGU SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 2017. Ranking został opracowany przez czasopismo "Menedżer Zdrowia" i wydawnictwo Termedia na zlecenie tygodnia "Wprost".

Na podstawie kilku tysięcy rozesłanych ankiet wybraliśmy najlepsze oddziały szpitalne. Pod lupę wzięliśmy to, co dla pacjentów najważniejsze, m.in. zakres diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych czy współczynnik zakażeń pooperacyjnych. Ankiety, o których wypełnienie poprosiliśmy szpitale, zostały opracowane przez zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Konsultanci stworzyli system wag i algorytmów, na podstawie których oceniliśmy oddziały. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem Termedia i "Menedżerem Zdrowia" ekspertów w poszczególnych dziedzinach, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównane z danymi pochodzącymi z Narodowego Funduszu Zdrowia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W części kardiologicznej RANKINGU SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 2017 najlepsze były:
1. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - 456 punktów,
2. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - 428 punktów,
3. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - 407 punktów.

- WYNIKI KLASYFIKACJI GENERALNEJ W CZĘŚCI KARDIOLOGICZNEJ

Poza klasyfikacją generalną w części kardiologicznej przedstawiamy także między innymi zestawienia pod względem liczby angioplastyk, implantacji stymulatorów serca i przezskórnych wszczepień zastawki aortalnej - tavi, ablacji, implantacji kardiowerterów defibrylatorów.

Pełna lista podrankingów:

KARDIOLOGIA INWAZYJNA:
- LICZBA PRZEZSKÓRNYCH WSZCZEPIEŃ ZASTAWKI AORTALNEJ - TAVI,
- LICZBA ANGIOPLASTYK WIEŃCOWYCH W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH,
- LICZBA WYKONANYCH ANGIOPLASTYK.

ELEKTROKARDIOLOGIA:
- IMPLANTACJE STYMULATORÓW SERCA,
- LICZBA ABLACJI,
- IMPLANTACJA KARDIOWERTERÓW-DEFIBRYLATORÓW.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W części kardiochirurgicznej RANKINGU SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 2017 najlepsze były:
1. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - 94 punkty,
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca - 88 punkty,
3. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - 83 punkty.

- WYNIKI KLASYFIKACJI GENERALNEJ W CZĘŚCI KARDIOCHIRURGICZNEJ

Poza klasyfikacją generalną przedstawiamy także między innymi zestawienia pod względem liczby procedur zastawkowych, przeszczepów, operacji aorty i procedur wieńcowych.

Pełna lista podrankingów:
- PROCEDURY WIEŃCOWE,
- PROCEDURY ZASTAWKOWE,
- PRZESZCZEPY,
- OPERACJE AORTY
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W części ortopedycznej RANKINGU SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 2017 najlepsze były:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof Adama Grucy w Otwocku - 312 punktów,
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - 294 punkty,
3. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 279 punkty.

- WYNIKI KLASYFIKACJI GENERALNEJ W CZĘŚCI ORTOPEDYCZNEJ

Poza klasyfikacją generalną przedstawiamy także między innymi zestawienia pod względem liczby wykonanych alloplastyk stawu kolanowego, podzestawienie dotyczące rehabilitacji i chirurgii kręgosłupa.

Pełna lista podrankingów:
- CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA,
- CHIRURGIA RĘKI I REKONSTRUKCYJNA,
- DIAGNOSTYKA W RAMACH ODDZIAŁU,
- LICZBA WYKONANYCH ALLOPLASTYK STAWU KOLANOWEGO,
- REHABILITACJA,
- ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W części chirurgia - leczenie nowotworu układu pokarmowego RANKINGU SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 2017 najlepsze były:
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy - 94 punkty,
2. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu - 89 punktów,
3. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie - 83 punkty,
3. SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu - 83 punkty.

- CHIRURGIA - LECZENIE NOWOTWORÓW UKŁAD POKARMOWEGO

Poza klasyfikacją generalną przedstawiamy także między innymi zestawienia pod względem liczby resekcji nowotworów odbytnicy, przełyku i żołądka.

Pełna lista podrankingów:
- LICZBA RESEKCJI NOWOTWORÓW ODBYTNICY,
- LICZBA RESEKCJI NOWOTWORÓW OKRĘŻNICY,
- LICZBA RESEKCJI NOWOTWORÓW PRZEŁYKU,
- LICZBA RESEKCJI NOWOTWORÓW WĄTROBY,
- LICZBA RESEKCJI NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA
.
 
Partner serwisu
 
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe