eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
2/2010
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Working Group on Interventional Cardiology of PCS
Report of Congenital Heart Diseases Committee of Working Group on Interventional Cardiology of the Polish Cardiac Society in 2009

Małgorzata Szkutnik
,
Jacek Białkowski
,
Agnieszka Janas

Post Kardiol Interw 2010; 6, 2 (20): 77-79
Online publish date: 2010/06/28
View full text Get citation
 
Niniejsze doniesienie przedstawia podsumowanie raportów przesłanych z 9 ośrodków kardiologii pediatrycznej. W tym roku 4 ośrodki, które w poprzednich latach raportowały zabiegi kardiologii inwazyjnej u osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca, przesłały te informacje do bazy danych zabiegów kardiologicznych u dorosłych. Z tego względu przedstawiona ogólna liczba zabiegów w roku 2009 jest nieco niższa niż w latach poprzednich (tab. 1., ryc. 1.). Z otrzymanych danych wynika, że w roku 2009 zabiegi kardiologii inwazyjnej wykonywano wyłącznie u chorych poniżej 18. roku życia w 4 z 9 raportujących ośrodków. Są to: Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy (USD) w Krakowie, Instytut Pediatrii (IP) w Poznaniu oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. W pozostałych ośrodkach zabiegi diagnostyczne oraz inwazyjne wykonywano zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) (ryc. 2.). W zespole hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu oraz Uniwersytetu Medycznego (UM) w Gdańsku odsetek leczonych dorosłych był istotny (prawie 50% interwencji w SCCS i 30% interwencji w Gdańsku), podczas gdy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (WSS) we Wrocławiu oraz Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (SPWSZ) w Szczecinie liczba pacjentów dorosłych była niewielka. Spośród pracowni pediatrycznych do roku 2008 cztery miały akredytację typu B (kryterium powyżej 100 zabiegów inwazyjnych w ciągu roku u chorych z wrodzonymi wadami serca). Były to: SCCS w Zabrzu, ICZMP w Łodzi, CZD w Warszawie oraz UM w Gdańsku. W roku 2009 do tych ośrodków dołączył USD w Krakowie (112 zabiegów kardiologii inwazyjnej u chorych z wrodzonymi wadami serca). Kategorię A miały dotąd USD w Krakowie (obecnie kategoria B – konieczne dopełnienie formalności podczas Walnego Zjazdu PTK), IP w Poznaniu oraz UM w Warszawie. Dotychczas nie przyznano akredytacji ośrodkom we Wrocławiu i w Szczecinie (brak stałej kadry zabiegowej).
Analizując liczbę zabiegów kardiologii inwazyjnej wykonanych u pacjentów poniżej 18. roku życia z wrodzonymi wadami serca, obserwujemy jej stały wzrost: 848 zabiegów w roku 2007 [1], 917 w roku 2008 (wzrost o 7,5%) [2] i 1006 w roku 2009 (wzrost o 9,7% w porównaniu z rokiem poprzednim). Wynikał on ze wzrostu liczby wykonanych balonowych walwuloplastyk płucnych (20 zabiegów więcej), implantowanych stentów (19 zabiegów więcej) oraz tzw....


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.