eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
2/2007
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Working Group on Interventional Cardiology of the Polish Cardiac Society
Interventional cardiology: How did we treat patients in 2006? What are the perspectives for upcoming years?

Adam Witkowski

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007; 3, 2 (8): 76-79
Online publish date: 2007/05/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnich 10 latach postęp kardiologii interwencyjnej w Polsce był niezwykle dynamiczny. Obserwowaliśmy stały i znaczący przyrost liczby zabiegów wieńcowych, zarówno diagnostycznych (koronarografie), jaki i terapeutycznych (przezskórna angioplastyka wieńcowa – PCI). W roku 2006 przyrost ten był także widoczny, jednak mniejszy niż w latach poprzedzających. Przyjrzyjmy się zatem liczbom. W grudniu 2006 roku w kraju było 86 pracowni hemodynamicznych (plus 5 pediatrycznych, nieujętych w tym sprawozdaniu), co oznacza zwiększenie ich liczby o 11 w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą z Krajowej Bazy Danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SISN PTK) oraz z corocznych sprawozdań, będących potwierdzeniem danych wprowadzonych do Bazy. W 2006 roku uzyskano pełne dane z 80 pracowni (na 86 działających) wyposażonych w 109 kardioangiografów. Sześć nowo powstałych w 2006 roku pracowni nie przysłało sprawozdań rocznych (Sandomierz, Sosnowiec, Kędzierzyn-Koźle, Mielec, Nałęczów, Centrum Anin-Warszawa). Ponieważ ośrodki te rozpoczęły działalność w połowie lub pod koniec 2006 roku, należy przyjąć, że liczba wykonanych w nich zabiegów była niewielka. Według danych z ankiet (SISN PTK) liczba lekarzy wykonujących samodzielnie zabiegi diagnostyczne wyniosła 602 (532 w roku 2005), natomiast lekarzy – samodzielnych operatorów było 441 (355 w roku 2005). Pracowni dyżurujących w trybie 24-godzinnym i leczących interwencyjnie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW) było 60, w stosunku do roku poprzedniego przybyła tylko 1 pracownia. Akredytacje PTK w 2006 roku miało 59 pracowni, co oznacza 8 nowych akredytacji w porównaniu z rokiem poprzednim. Dziesięć pracowni miało klasę akredytacji A (3 nowe akredytacje), 32 – klasę B (5 nowych akredytacji) i 17 – klasę najwyższą – C (1 nowa akredytacja). Dwóm pracowniom przyznano nową, wyższą klasę akredytacji. Z tego jednak wynika, że nadal w kraju działała 27 pracowni bez żadnej akredytacji SISN PTK. Część pracowni, jak np. nowo powstałe, z pewnością nie spełnia jeszcze wymogów potrzebnych do uzyskania akredytacji, jednak nie powinno to zwalniać od starania się o akredytację PTK jednostek działających już od kilku lat. Zarząd SISN PTK podejmuje starania, żeby system akredytacyjny był brany pod uwagę przez...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe