eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
4/2019
vol. 11
 
Share:
Share:
more
 
 
Short report

XII Conference “Pain and somatic symptoms in palliative medicine” with the international panel “Problems of hospice care – today and tomorrow”

Maciej Rosłan
1
,
Piotr Jakubów
2
,
Urszula Kościuczuk
2, 3

1.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2.
Poradnia Medycyny Paliatywnej, NZOZ Vitamed im. Edyty Jakubów w Białymstoku
3.
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Medycyna Paliatywna 2019; 11(4): 193–194
Online publish date: 2020/03/04
Article file
- XII Konferencja.pdf  [0.09 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
12 października 2019 r. w Hospicjum Stacjonarnym „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku odbyła się XII Konferencja pt. ,,Leczenie bólu i objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” z panelem międzynarodowym ,,Problemy opieki hospicyjnej – dziś i jutro”. Konferencja została zorganizowana przez dyrektora Hospicjum Stacjonarnego w Białymstoku dr. n. med. Tadeusza Borowskiego-Besztę, konsultanta województwa podlaskiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. o zdrowiu Agatę Panas oraz konsultanta województwa podlaskiego w dziedzinie medycyny paliatywnej dr. n. med. Piotra Jakubowa. Konferencję objęli patronatem honorowym JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adam Krętowski oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr n. med. Henryk Grzesiak. W moderowaniu obrad uczestniczyli: prof. Bożena Sobkowicz z Kliniki Kardiologii, dr n. o zdrowiu Agata Panas, prof. Maria Winnicka z Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, prof. Jan Braszko z Zakładu Farmakologii Klinicznej, prof. Katarzyna Muszyńska-Rosłan z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr n. med. Paweł Grabowski, dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta oraz dr n. med. Piotr Jakubów.
W czterech panelach poruszono tematykę leczenia bólu i objawów somatycznych oraz współczesne problemy opieki hospicyjnej. Pierwsza sesja ,,Problemy leczenia objawów somatycznych” rozpoczęła się wykładem mgr Grażyny Majewskiej z Poradni Stomijnej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pt. ,,Problemy pielęgnacyjne u pacjentów ze stomią w opiece paliatywnej”. Kolejne wystąpienie dotyczyło bardzo oczekiwanego tematu stosowania kannabinoidów wziewnych. Prelegentka mgr farm. Małgorzata Wagner z Punktu Konsultacyjnego w Koninie przedstawiła zasady funkcjonowania poradni, podzieliła się również z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniami w stosowaniu kannabinoidów. Następny wykład lek. med. Joanny Kantor dotyczył pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów onkologicznych. Kontynuując tematykę pielęgniarstwa paliatywnego, mgr Monika Aksiucik omówiła zasady monitorowania stanu pacjenta podczas stosowania bifosfonianów. Pierwszą sesję zakończył wykład mgr. Piotra Hirnle pt. ,,Przezskórny zabieg BAV w medycynie paliatywnej”.
Drugi panel konferencyjny rozpoczął prof. Tomasz Pasierski, kierownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładem pt. ,,Medycyna paliatywna w kardiologii – współczesne wyzwania”. Następnie dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej, Katedry Onkologii Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, w sposób syntetyczny omówiła nowości w leczeniu bólu. Kolejny wykład zatytułowany „Atlas medycyny paliatywnej w Polsce i w Europie” wygłosił dr n. med. Tomasz Dzierżanowski z Pracowni Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. O organizacji opieki paliatywnej na Białorusi opowiedziała dr Tatiana Miezujewa z mińskiego hospicjum. Lekarz Dorota Kazberuk z Białostockiego Centrum Onkologii przedstawiła doświadczenia w paliatywnym leczeniu onkologicznym. Kolejny wykład – o błędach w leczeniu bólu przebijającego – wygłosiła lek. med. Beata Stypuła-Ciupa z Centrum Onkologii w Warszawie. Tematykę potrzeb psychicznych w opiece paliatywnej przybliżył dr n. med., mgr psych. Jan Szafraniec. Po prezentacji Krystiana Kuracińskiego o bólu neuropatycznym w chorobie nowotworowej odbyła się dyskusja.
Kolejną sesję pt. „Dziecko w opiece hospicyjnej dorosłych” rozpoczęła dr Aleksandra Wolta z Państwowego Dziecięcego Szpitala w Kijowie, która przedstawiła doświadczenia służb socjalnych w udzielaniu pomocy dzieciom z ciężkimi, przewlekłymi schorzeniami. O pediatrycznej opiece paliatywnej mówiła również dr Olga Wieliczko z Dziecięcego Hospicjum w Grodnie. Wystąpienie „Dziecko jako pacjent drugiego rzędu w hospicjum dla dorosłych” przedstawili dr n. med. Paweł Grabowski i mgr Monika Ksepko z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza z Michałowa. Sesję zakończył wykład zatytułowany „Trudne decyzje o rezygnacji z terapii w Białostockim Hospicjum Dziecięcym”, który przygotował dr n. med. Dariusz Kuć z Fundacji „Pomóż Im”.
Czwarty panel konferencyjny miał charakter międzynarodowej dyskusji. O opiece paliatywnej na Grodzieńszczyźnie mówiła dr Ludmiła Czernikowa z hospicjum w Grodnie. Z kolei o rozwoju Wileńskiego Hospicjum opowiedziała dr Aneta Górniewicz z Wilna, a dr Elmonitas Balaiko przedstawił historię hospicjum w Alytus na Litwie. Zasady funkcjonowania ośrodków opieki paliatywnej w Witebsku przybliżyła dr Tatiana Awirszenko. O doświadczeniach dotyczących opieki paliatywnej opowiedział ks. Mirosław Zachałko z Zielonej Góry. Problemy opieki paliatywnej omówił dr Dmytriv Mihailo. Panel poświęcony międzynarodowym aspektom medycyny paliatywnej zakończono dyskusją i podsumowaniem. Zwrócono uwagę na zwiększone zapotrzebowanie na opiekę paliatywną u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi i nienowotworowymi.
Konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie medycyny paliatywnej dr n. med. Piotr Jakubów podziękował uczestnikom i wykładowcom za przybycie i udział w konferencji. Wszystkim osobom zajmującym się opieką paliatywną życzył satysfakcji, rozwoju zawodowego oraz wytrwałości w tworzeniu ruchu hospicyjnego.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Copyright: © 2020 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe