eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
5/2019
vol. 106
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Z życia PTD

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 562
Online publish date: 2019/12/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Nominacja profesorska dla prof. Aleksandry Dańczak-Pazdrowskiej

Zastępca redaktor naczelnej czasopisma „Przegląd Dermatologiczny“ prof. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska z Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w listopadzie 2019 roku otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Serdecznie gratulujemy!
Redakcja „Przeglądu Dermatologicznego”

Stypendium EADV dla naukowca z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Doktor n. med. Dorota Purzycka-Bohdan, asystentka w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymała stypendium Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (European Academy of Dermatology and Venereology – EADV) Michael Hornstein Memorial Scholarship na udział w 28. Kongresie EADV, który odbył się 9–13 października 2019 roku w Madrycie. Nagrodę wręczono podczas sesji konkursowej, której przewodniczyli dr Michael Boffa (Malta) oraz prof. Luca Borradori (Szwajcaria). Stypendium EADV przyznawane jest corocznie młodym dermatologom z Europy za osiągnięcia naukowe. Kongres EADV jest jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w dermatologii i wenerologii. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 12 tysięcy lekarzy. W trakcie przeszło 180 sesji symultanicznych przedstawiono nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane u pacjentów ze schorzeniami skóry i błon śluzowych.


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe