Termedia.pl
 
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Current issue Archive About the journal Contact Instructions for authors
3/2006
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Zakażenie przetoki tętniczo-żylnej

Maria Stanek-Piotrowska

Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 175–177
Online publish date: 2006/09/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Definicja przetoki dializacyjnej
Przetoka dializacyjna jest najczęściej używanym i najbezpieczniejszym dostępem naczyniowym dla potrzeb hemodializoterapii. Obejmuje wszystkie naczynia doprowadzające krew z lewej komory do miejsca połączenia tętnicy z żyłą oraz wszystkie naczynia żylne odprowadzające krew z tego połączenia do prawego przedsionka. Z powyższej definicji wynika podział przetoki na 3 części:
1) ramię tętnicze – obejmujące aortę wstępującą, łuk aorty, tętnicę podobojczykową, pień ramienno-głowowy (po stronie prawej), tętnicę pachową, tętnicę ramienną i tętnicę promieniową;
2) zespolenie tętnicy z żyłą, które może być wykonane z naczyń własnych lub przy użyciu protezy;
3) ramię żylne, zwane żyłą odprowadzającą ze względu na dużą różnorodność anatomiczną, obejmuje ono tzw. łuk przetoki, część przedramienną, część ramienną oraz żyły centralne (żyła podobojczykowa, żyła ramienno-głowowa, żyła główna dolna).

Rodzaje problemów z zespoleniem tętniczo-żylnym
Problemy z dostępem naczyniowym są proporcjonalne do problemów z chorymi dializowanymi. Są częstą przyczyną hospitalizacji tych chorych i skutkują wydatkami finansowymi, a przede wszystkim cierpieniem ludzkim. Należą do nich:
• zakrzepica przetoki,
• zwężenie tętnicy doprowadzającej,
• poszerzenie żylne,
• tętniak rzekomy,
• krwiak,
• kręty przebieg naczyń,
• zespół podkradania,
• zespół niedokrwienia ręki,
• zakażenie,
• hiperkinetyczny przepływ krwi,
• zwapnienia,
• nierówności ścienne,
• przetoka między protezą i sąsiadującą żyłą,
• nadciśnienie żylne dystalnej części kończyny,
• naczynia krążenia obocznego,
• wąskie naczynia.

Zakażenie przetoki dializacyjnej
Infekcja jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych przewlekle hemodializowanych.

W szpitalu uniwersyteckim w Nancy powstała praca oceniająca ryzyko infekcji bakteryjnych u chorych przewlekle hemodializowanych. Obserwowano wszystkich dorosłych pacjentów z 13 ośrodków dializacyjnych przez 6 mies. i oceniano czynniki ryzyka infekcji. Brano pod uwagę wiek, płeć, przyczynę niewydolności nerek, czas od początku dializoterapii,...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe