eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Publication charge Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank


4/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
abstract:

Zespół policystycznych jajników

Grzegorz Jakiel
,
Dorota Robak-Chołubek
,
Joanna Tkaczuk-Włach

Prz Menopauz 2006; 4: 265-269
Online publish date: 2006/09/21
View full text Get citation
 
Szanowni Państwo! Poniżej zamieszczamy pracę poglądową dotyczącą zespołu policystycznych jajników, który był tematem testu poprzedniego wydania Przeglądu Menopauzalnego. Bieżący numer zawiera pytania, obejmujące swoim zakresem problem niepłodności męskiej. Łączę wyrazy szacunku

Grzegorz JakielWspółczesne spojrzenie na najczęstszy problem endokrynologiczny wśród kobiet w wieku rozrodczym
Zespół policystycznych jajników (Polycystic ovary syndrome, PCOS) stanowi niejednorodne klinicznie schorzenie, którego etiologia od chwili opisania w latach 30. ubiegłego wieku, jest nieustannie przedmiotem debaty naukowców i klinicystów. W wielu oryginalnych pracach oraz doniesieniach o charakterze poglądowym podnosi się powszechność występowania tego zespołu [1– 3]. Można się spotkać w nich z określeniem PCOS jako najczęstszego schorzenia endokrynologicznego wśród kobiet w wieku rozrodczym, skutkującego niepłodnością i hiperandrogenizmem oraz mającego wpływ na powstanie odległych powikłań [2, 4, 5].
Częstość występowania
Częstość występowania wśród kobiet waha się, wg różnych źródeł, od 4–12% [6, 7]. W niektórych opracowaniach zwraca się uwagę na różnicę w częstości występowania tego schorzenia w zależności od źródła – amerykańskiego lub europejskiego. W źródłach europejskich występowanie tego zespołu jest ok. 2-krotnie wyższe, niż za oceanem [8]. Wynika to z rozbieżności przyjętych kryteriów, wg których rozpoznawano PCOS. Od 2003 r., po osiągnięciu konsensusu pomiędzy Europejskim Towarzystwem Płodności (European Society for Human Reproduction ESHRE) a Amerykańskim Towarzystwem Medycyny Reprodukcji (American Society of Reproductive Medicine ASRM), aby rozpoznać zespół PCOS muszą być spełnione dwa z trzech podstawowych kryteriów. Należą do nich: 1) brak lub rzadkie występowanie owulacji, 2) kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizacji, 3) obecność policystycznych jajników w obrazie USG – wykluczając inną patologię, np. wrodzony przerost nadnerczy, guzy hormonalnie czynne wydzielające androgeny, zespół Cushinga [9].
Etiopatogeneza
Zespół PCOS ma podłoże heterogenne. W powstaniu tego zespołu nie bez znaczenia są zarówno czynniki genetyczne, hormonalne, jak i środowiskowe [10]. Istnieje wiele sugestii i dowodów na istotną komponentę genetyczną w etiopatogenezie tego schorzenia [11]. Stwierdzono rodzinną...


View full text...
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.