123RF

Oscylacyjne dodatnie ciśnienie wydechowe w leczeniu POChP

Udostępnij:
Częste choroby, zwłaszcza przewlekłe, wymagają szerokiego wachlarza terapeutycznego, optymalnie zawierającego skuteczne, tanie i łatwo dostępne metody. I być może skuteczność jednej z takowych przedstawiono na łamach prestiżowego czasopisma „Thorax”.
Oscylacyjne dodatnie ciśnienie wydechowe (OscPEP) zapewnia połączenie dodatniego ciśnienia wydechowego z oscylacjami o wysokiej częstotliwości. Polega na oddychaniu z lekko aktywnym wydechem przy oporze stawianym przez urządzenie. Skutkuje to usuwaniem nadmiaru wydzieliny z płuc, zmniejsza pułapkę powietrzną i poprawia wentylację.

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej przeprowadził randomizowane badanie, do którego włączono 103 pacjentów ze stabilną POChP i FEV1 w zakresie 25–56 proc. wartości należnej, którzy zgłaszali odkrztuszanie plwociny codziennie lub przez większość dni. Porównano efekt 3-miesięcznego stosowania urządzenia Acapella (o wspomnianym mechanizmie OscPEP) ze zwykłą opieką (w tym ze stosowaniem fizjoterapii oddechowej). Pierwszorzędowym punktem końcowym była jakość życia związana z kaszlem, mierzona za pomocą kwestionariusza LCQ. Drugorzędowe wyniki obejmowały stopień zmęczenia i ogólną jakość życia.

Udowodniono, że stosowanie urządzenia do OscPEP łączyło się z poprawą LCQ w porównaniu z grupą kontrolną; podobny efekt uzyskano dla redukcji nasilenia zmęczenia oraz ogólnej jakości życia. Dodatkowo nastąpiła również poprawa w zakresie zmniejszenia częstości kaszlu o średnio 60 epizodów na dobę. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu na zaburzenia snu.

Wzrost jakości życia i istotny znaczy efekt na redukcję nasilenia kaszlu wskazują, że OscPEP – przy powtarzalności podobnych badań – na stałe wejdzie do użytkowania.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.