iStock

Pilotaż elektronicznej spirometrii w ocenie skutków przebytego zakażenia SARS-CoV-2

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Ministerstwo Zdrowia rozpocznie pilotaż elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – celem jest ocena urządzeń i ich wykorzystania w praktyce jako narzędzia umożliwiającego badanie czynnościowe układu oddechowego w sposób zdalny u pacjentów powyżej 18 lat i po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
3 stycznia skierowano do ogłoszenia projekt rozporządzenia w sprawie pilotażowego programu wykorzystania elektronicznych spirometrów – resort w przepisach wyjaśnia, że „celem pilotażu jest ocena urządzeń i ich wykorzystania w praktyce jako narzędzia umożliwiającego badanie czynnościowe układu oddechowego w sposób zdalny u pacjentów powyżej 18. roku życia i przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2”.

Uczestnikami pilotażu ma być co najmniej 1000 pacjentów, a chorzy muszą mieć stwierdzone zaburzenia poziomu saturacji i tętna. Z elektronicznych spirometrów w pilotażu będą mogli skorzystać:
– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
– lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia w dziedzinie chorób płuc lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

W dokumencie poinformowano, że program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach.

– Podmioty lecznicze będące realizatorami programu, otrzymają elektroniczne spirometry, które następnie udostępnią wskazanym w projekcie świadczeniobiorcom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę. Zarówno jakość udzielanych w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, jak i wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego spirometru, zamieszczanych na platformie DOM – wyjaśniono, dodając, że „realizacja pilotażu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM”.

Nabór do pilotażu przeprowadzi resort i będzie on miał charakter otwarty. Ministerstwo liczy na „oferty z różnych rejonów Polski, które będą zawierać szacunkową liczbę pacjentów objętych pilotażem”.

Resort planuje zakup 1000 urządzeń przeznaczonych do realizacji projektu.

Koszt pilotażu oszacowano na 4,4 mln zł. W tej kwocie mieszczą się między innymi:
– kwota zakupu spirometrów elektronicznych,
– kwota dofinansowania związana z zawarciem umów z realizatorami programu pilotażowego,
– kwota dotycząca wprowadzenia nowych funkcjonalności na platformie DOM.

Rozporządzenie zaczęło obowiązywać po dniu ogłoszenia.

Jeśli chcesz ściągnąć rozporządzenie, kliknij w: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.