123RF

Prosto, tanio i skutecznie zredukować objawy POChP

Udostępnij:
W przypadku chorób przewlekłych, znacznie upośledzających jakość życia, każde odkrycie pomagające osiągać dobre funkcjonowanie jest na wagę złota. Wartość rośnie tym bardziej, im w prostszy i tańszy niż dotychczas sposób osiąga się pożądane efekty. O takim właśnie odkryciu informuje najnowsza publikacja z „BMC Pulmonary Medicine”.
Nietolerancja wysiłku fizycznego jest jednym z najczęściej doświadczanych objawów przez pacjentów z POChP. Przewlekła obturacja i zniszczenie miąższu prowadzą do wytworzenia mechanizmu „błędnego koła” – zmiany ciśnień zachodzące w klatce piersiowej w cyklu oddechowym prowadzą do ułatwionego wdechu i utrudnionego wdechu, co powoduje rozdęcie płuc (tzw. dynamiczna hiperinflacja). By mógł mieć miejsce zbliżony do prawidłowego oddech, mięśnie układu oddechowego podejmują znacznie większy wysiłek, co pacjent nazywa uczuciem duszności. Dalej, z racji tego, że jest to proces energochłonny, większe zużycie tlenu nasila niedotlenienie organizmu.

Interwencja na którymś z powyższych etapów mogłaby zatrzymać ową pętlę; istnieją dowody, że dodatnie ciśnienie wydechowe (PEP) może zmniejszyć stopień hiperinflacji i że można to osiągnąć także przy pomocy tanich urządzeń. Nauka to powtarzalność wyników, zatem powyższe podsumowano w badaniu, którego celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa długotrwałego domowego stosowania urządzenia PEP u osób z POChP.

Przeprowadzono randomizowane badanie, do którego zakwalifikowano 25 pacjentów z POChP (postać od łagodnej do ciężkiej) i przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy interwencyjnej (PEP 5 cm H2O) i grupy kontrolnej (urządzenie pozorowane). Urządzeniem PEP była maska twarzowa z rezystorem sprężynowym. Całą badaną populację poddawano interwencji 4 godziny dziennie przez łącznie 2 miesiące. Sześciominutowy test marszu (6MWT), czynność płuc, wynik MBMRC (the Modified British Medical Research Council score) oraz ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w fazie końcowowydechowej oceniano na początku badania i po dwóch miesiącach.

Niezależnie od postaci choroby wynik 6-minutowego testu marszu, nasilenie duszności i zmęczenia uległy znacznej i istotnej statystycznie poprawie w grupie interwencyjnej; dodatkowo w grupie tej wszyscy badani zgłosili, że 4-godzinne codzienne używanie urządzenia PEP było dobrze tolerowane i akceptowane oraz nie wystąpiły żadne zdarzenia niepożądane.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.