123RF

Przeciwciało IL-6 hamuje nadmierne wydzielanie śluzu w POChP

Udostępnij:
Tagi: IL-6, POChP
Leczenie przeciwciałem neutralizującym interleukinę 6 znacznie zmniejszyło nadmierne wydzielanie śluzu w drogach oddechowych pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) – wynika z badań.
Obecnie stosowane farmakoterapie łagodzą objawy POChP i poprawiają tolerancję wysiłku, ale nie okazały się skuteczne w łagodzeniu ograniczeń przepływu powietrza spowodowanych akumulacją śluzu, która prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń strukturalnych i niekorzystnego rokowania – stwierdzili naukowcy.

W badaniu opublikowanym w „Biomedicine & Pharmacotherapy” naukowcy zbadali związek między IL-6 a nadmiernym wydzielaniem śluzu w drogach oddechowych (airway mucus hypersecretion – AMH). Wykazano, że IL-6 powoduje nadekspresję białka – mucyny Muc5ac. Naukowcy postawili hipotezę, że przeciwciała IL-6 (IL-6Ab) mogą blokować wzrost tego białka.

Naukowcy zrekrutowali 30 dorosłych z POChP i 30 osób z grupy kontrolnej z jednego ośrodka. Komórki nabłonka oskrzeli wyizolowano od uczestników i zmierzono poziomy białka Muc5ac i mRNA w tkance płucnej. W porównaniu z grupą kontrolną pacjenci z POChP mieli podwyższone Muc5ac dodatnio skorelowane z IL-6.

Następnie naukowcy stworzyli organoidowy model tchawicy dla pacjentów z POChP i osób z grupy kontrolnej. W modelu Muc5ac był podobnie podwyższony u pacjentów z POChP w porównaniu z grupą kontrolną. – Ponadto IL-6 znacząco indukowała nadmierne wydzielanie śluzu w organoidowym modelu tchawicy u pacjentów z POChP, jak zaobserwowano pod mikroskopem elektronowym, a IL-6Ab łagodziła te efekty – zauważyli badacze.

IL-6 zwiększył zarówno mRNA Muc5ac, jak i ekspresję białka w organoidowym modelu tchawicy (odpowiednio p <0,0001 i p <0,005), ale oba znacznie zmniejszyły się podczas leczenia IL-6Ab (odpowiednio p <0,0001 i p <0,005).

Naukowcy zbadali również komórki ludzkie i mysie, aby poznać mechanizm działania IL-6Ab. Korzystając z sekwencjonowania o wysokiej przepustowości, odkryli, że IL-6Ab indukował translokację jądrową genu Nrt2 u pacjentów z POChP i że działanie to promowało wpływ IL-6Ab na nadmierne wydzielanie śluzu.

Wyniki badań były ograniczone przez stosunkowo małą populację badaną z jednego ośrodka, zauważyli naukowcy.

Jednak potwierdzają potencjał IL-6Ab jako nowej strategii terapeutycznej w leczeniu wywołanego przez IL-6 nadmiernego wydzielania śluzu w drogach oddechowych, aby poprawić ograniczenia przepływu powietrza u pacjentów chorych na POChP – podsumowali.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.