Bezpłatny Kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"
Termin:07.04.2017 - 02.07.2017
WWW:happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/
 
Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Kurs bezpłatny dla położnych.
Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły:
Moduł I- Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne- 10 godzin,
Moduł II- Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą- 10 godzin,
Moduł III- Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania- 14 godzin

Staże obejmują następujące oddziały:
1. Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży- 4 godziny,
2. Sala porodowa- 4 godziny,
3. Oddział położniczo- noworodkowy- 12 godzin,
4. Poradnia laktacyjna- 8 godzin,

Wstępne terminy (zostaną uruchomione po zebraniu się grupy):
7-9 kwietnia
28-30 kwietnia
19-21 maja
23-25 czerwca
30 czerwca - 2 lipca
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe