Konferencja Naukowa „Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne”
Termin:17.11.2017 - 18.11.2017
Miejsce:Lublin (Lubelskie Towarzystwo Naukowe, pl. Litewski 2)
Organizator:Med Space
WWW:www.med-space.pl/wydarzenie/id/18-konferencja-naukowa-transplantacja-komorek-krwiotworczych-u-chorych-na-nowotwory-limfoidalne-lublin
 
Konferencja Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne związana jest z jubileuszem przeprowadzenia pierwszej transplantacji szpiku w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie.

Tematy przewodnie konferencji:
1. Transplantacja autologiczna i allogeniczna komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaki
2. Transplantacja autologiczna i allogeniczna komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego
3. Transplantacja autologiczna i allogeniczna komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
4. Zakażenia u chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych
5. Transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci
Wykład inauguracyjny: Transplantacje allogeniczne z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności w leczeniu chłoniaków wygłosi prof. Jerzy Hołowiecki. W programie przewidziane są również wykłady Prof. Evangelosa Terposa: When to recommend a second autograft in patients with relapsed myeloma?, Prof. Jerzego Kowalczyka: Transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci z ostrą białaczka limfoblastyczną w Polsce, Prof. Mieczysława Komarnickiego: Transplantacja haploidentyczna - nowa nadzieja dla chorych z nowotworami układu krwiotwórczego, Prof. Mirosława Markiewicza: Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaki.


Udział w konferencji: bezpłatny, organizator zapewnia nocleg w Hotelu Europa. Liczba miejsc ograniczona.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe