Konferencja Naukowa „Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne”
Termin:17.11.2017 - 18.11.2017
Miejsce:Lublin (Lubelskie Towarzystwo Naukowe, pl. Litewski 2)
Organizator:Med Space
WWW:www.med-space.pl/wydarzenie/id/18-konferencja-naukowa-transplantacja-komorek-krwiotworczych-u-chorych-na-nowotwory-limfoidalne-lublin
 
Konferencja Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne związana jest z jubileuszem przeprowadzenia pierwszej transplantacji szpiku w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie.

Temat