Nowoczesne Technologie w opiece nad Seniorami
Termin:01.02.2018
Miejsce:Warszawa (Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa)
Organizator:Polski Instytut Rozwoju Biznesu
WWW:pirbinstytut.pl/index.php/technologie-w-opiece-nad-seniorami
 
Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
• systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
• elektroniczna wymiana danych
• e-usługi
• e-zdrowie
• technologie cyfrowe
• rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
• opaski monitorujące funkcje życiowe
• czujniki upadku
• sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
• dostępność opieki geriatrycznej
• rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
• ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
• formy opieki nad osobami starszymi
• rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
• pomoc społeczna dla seniora
• innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
• rehabilitacja
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe