Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy infekcja SARS-CoV-2 zwiększa ryzyko poronienia?

Udostępnij:
Coraz więcej wiemy o wpływie infekcji SARS-CoV-2 na przebieg później ciąży oraz wyniki położnicze, jednak niewiele wiadomo o wpływie wirusa pierwszym trymestrze na zdrowie płodu. Na łamach American Journal of Obstetrics and Gynecology opublikowano badanie z Włoch w którym oszacowano czy infekcja SARS-CoV-2 może zwiększać ryzyko poronienia.
Badacze ocenili występowanie obecnej infekcji SARS-CoV-2 na podstawie wymazu z nosogardła lub przebytej infekcji wykorzystując przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 w klasie IgM lub IgG. Grupę badawczą stanowiło 100 kobiet u których doszło do poronienia oraz grupę kontrolną złożoną z 125 kobiet z trwającą ciążą. Nie odnotowano istotnej różnicy w skumulowanej zapadalności na COVID-19 (11% vs. 9,6% p=0,73). W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej COVID-19 nie był niezależnym czynnikiem związanym z poronieniem (OR=1,28; 95% CI: 0,53-3,08).
Infekcja SARS-CoV-2 wydaje się nie wpływać istotnie na ryzyko poronienia. Wadą badania jest ograniczona liczebność populacji gdyż tylko 11 i 12 kobiet z badanych grup przebyło COVID-19.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.