Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Gabapentyna w leczeniu przewlekłego bólu miednicy u kobiet

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 29.10.2020
 
 
Przewlekły ból miednicy doskwiera 2-24% kobiet na świecie. Jednym ze środków stosowanym w przewlekłych stanach bólowych jest gabapentyna, jednak do tej pory nie znana była jej skuteczność w leczeniu przewlekłego bólu miednicy u kobiet.
Badanie przeprowadzono w 39 ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Do badania włączono kobiety z przewlekłym bólem miednicy trwającym co najmniej 3 miesiące bez obecności chorób organicznych w obrębie miednicy co wykluczono w laparoskopii. Uczestniczki były randomizowane do gabapentyny (dawka była miareczkowa do maksymalnej dawki 2700 mg) lub placebo przez 16 tygodni. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi była zmiana w najgorszym i średnim nasileniu bólu oceniane w skali od 0 do 10 w 13-16 tygodniu po randomizacji.
W sumie 153 kobiety zostały zrandomizowane do gabapentyny i 153 do placebo. Nie odnotowano istotnej różnicy pomiędzy grupami w największym nasileniu bólu (gabapentyna: 7,1 ± 2,6 vs. placebo: 7,4 ± 2,2) oraz w średnim nasileniu bólu (odpowiednio: 4,3 ± 2,3 vs. 4,5 ± 2,2). Leczenie gabapentyną wiązało się z częstszymi działaniami niepożądanymi takimi jak senność, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia.
Zastosowanie gabapentyny nie wiązało się z poprawą w zakresie nasilenia przewlekłego bólu miednicy u kobiet w porównaniu z placebo.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe