Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

W pilotażu „Dieta Mamy” bierze udział już 51 placówek

Autor: Monika Stelmach |Data: 27.11.2019
 
 
Tagi: ciąża, dieta, NFZ
Dzięki programowi „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” szpitale będą mieć ponad dwu, trzykrotnie wyższą stawkę na wyżywienie, a pacjentki otrzymają zbilansowaną dietę oraz porady specjalistów. Do tej pory we wszystkich oddziałach NFZ złożono 91 wniosków i zawarto 51 umów.
Program to pokłosie raportu Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem „Żywienie pacjentów w szpitalach”. W 2018 r. NIK alarmował, że system ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidłowego odżywienia pacjentów w szpitalach. - Przepisy nie określają norm żywieniowych, jakości produktów, zasad kontroli usług żywienia szpitalnego, czy zasad zatrudniania dietetyków na oddziałach. Dostarczane produkty nie usprawniają funkcjonowania organizmu, a czasem mogą szkodzić - wskazała w raporcie NIK.

- W związku z postulatami o konieczności zmian w zakresie zasad i norm żywienia w szpitalach, w tym m.in.zaleceniami pokontrolnymi NIK, opracowano pierwszy rządowy program, obecnie o charakterze pilotażowym, który kompleksowo określa i uszczegóławia standardy żywienia szpitalnego. Założeniem programu jest podniesienie jakości żywienia pacjentek, zwiększenie komfortu hospitalizacji oraz promowanie zasad zdrowego odżywiania i dobrych nawyków żywieniowych. Żywienie pacjentów w szpitalach jest elementem świadczenia gwarantowanego, jako tzw. świadczenie towarzyszące, które w Polsce nie jest objęte ujednoliconymi uregulowaniami prawnymi – uzasadnia Andrzej Troszyński, p.o. dyrektora Biura Komunikacji Społecznej NFZ.

Do realizacji projektu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zaproszone są wszystkie szpitale posiadające umowę z NFZ. Placówki, które zdecydują się na udział w programie, po spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1537) oraz zasad realizacji zawartych w zarządzeniu prezesa NFZ, składają wniosek do właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie umowy. W ramach realizacji programu, w poszczególnych Oddziałach Wojewódzkich NFZ od sierpnia tego roku złożono 91 wniosków i zawarto 51 umów (pozostałe są w trakcie rozpatrywania).

A jest o co walczyć, placówki, które przystąpią do pilotażu otrzymają dodatkowe środki finansowe w wysokości 18, 20 zł za każdą pacjentkę, objętą wsparciem programu. Średni dzienny koszt wyżywienia w kontrolowanych przez NIK szpitalach w latach 2015–2017 kształtował się na poziomie od 9,55 zł do 17,99 zł. W szpitalach prowadzących własne kuchnie średni koszt surowców użytych do przygotowania posiłków wynosił natomiast od 3,70 zł do 8,46 zł. Na wdrożenie opracowanego standardu wyżywienia pacjentów przeznaczono ok. 24,5 mln zł rocznie, okres realizacji pilotażu obejmie 24 miesiące.

W ramach pilotażu pacjentki oddziałów położniczych, ginekologicznych, ginekologiczno- onkologicznych oraz neonatologicznych przez co najmniej 12 miesięcy mają zapewnione specjalnie opracowaną dla każdej z pacjentek dietę, uwzględniającą szczegółowe wymagania w zakresie kaloryczności, rodzaju produktów oraz liczby oferowanych posiłków. Nadzór nad planowaniem i przygotowaniem posiłków w szpitalach pełni dietetyk. W trakcie hospitalizacji kobiety mogą skorzystać z konsultacji dietetycznych, poradnictwa i edukacji w zakresie prawidłowego odżywiania. Przy czym opieka nie kończy się wraz z wypisaniem ze szpitala, ponieważ również po zakończeniu leczenia, pacjentka ma zapewnione konsultacje, najczęściej drogą elektroniczną. Ponadto personel szpitala ma obowiązek informować kobiety o działalności Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, gdzie mogą uzyskać m.in. darmową konsultację dietetyczną w trybie on-line.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe