Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wtórne złośliwe nowotwory ginekologiczne po radioterapii raka odbytnicy

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 14.01.2021
 
 
Na łamach JAMA Network Open ukazały się wyniki analizy dużej populacji pacjentów z rakiem odbytnicy. Celem badania było oszacowanie częstości oraz czynników ryzyka wtórnych złośliwych nowotworów ginekologicznych po radioterapii pierwotnego raka odbytnicy.
Dane dotyczyły pacjentów, u których rozpoznano raka odbytnicy w latach 1973-2015. Za wtórne złośliwe nowotwory ginekologiczne uznano te, które wystąpiły po co najmniej 5 latach od rozpoznania raka odbytnicy. W sumie zebrano rekordy 20142 pacjentów, z czego 34,3% było leczonych operacyjnie oraz radioterapią, a pozostałe 65,7% jedynie operacyjnie. Skumulowana 30-letnia zapadalność na wtórny złośliwy nowotwór ginekologiczny wyniosła 4,53% w grupie leczonej radioterapią i 1,53% w grupie, w której nie zastosowano radioterapii. Zastosowanie radioterapii zwiększało ryzyko rozwoju raka trzonu macicy (HR=3,06; 95% CI: 2,14-4,37) oraz raka jajnika (HR=2,08; 95% CI: 1,22-3,56). Zaobserwowano, że ryzyko wtórnych złośliwych nowotworów ginekologicznych wzrastało wraz z wiekiem, w którym rozpoznano raka odbytnicy. Co ważne, 10-letni odsetek przeżyć u pacjentek z rakiem trzonu macicy po radioterapii był istotnie mniejszy w porównaniu z kobietami z pierwotnym rakiem trzonu macicy (odpowiednio 21,5% vs. 33,6%).
Radioterapia raka odbytnicy zwiększa ryzyko wtórnego raka trzonu macicy oraz raka jajnika.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe