Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wyniki ciążowe u kobiet z nadciśnieniem tętniczym I stopnia według ACC/AHA

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 04.11.2020
 
 
W 2017 roku Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne (ACC) i Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) opublikowało wytyczne zmieniające definicję nadciśnienia tętniczego.
Za nadciśnienie I stopnia uznano już stwierdzenie ciśnienia skurczowego w zakresie 130-139 mmHg i/lub rozkurczowego równego 80-89 mmHg (odpowiednik ciśnienia wysokiego prawidłowego według Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego). Za podwyższone ciśnienie tętnicze uznano wartości ciśnienia odpowiednio 120-129 mmHg i ciśnienie rozkurczowe poniżej 80 mmHg. Na łamach American Journal of Obstetrics & Gynecology opublikowano pracę, w której przeanalizowano wyniki położnicze u kobiet z nadciśnieniem I stopnia (zgodnie z ACC/AHA).

Badacze retrospektywnie stworzyli grupę badawczą składająca się z 18 801 ciężarnych z ciążą pojedynczą. Z badania wykluczono kobiety z cukrzycą przedciążową i toczniem. Każdej pacjentce wykonano co najmniej dwa pomiary ciśnienia tętniczego (przed 20 tygodniem ciąży). Głównym punktem analizy był wpływ nadciśnienia I stopnia na występowanie zaburzeń nadciśnieniowych w ciąży (rozwój nadciśnienia ciążowego, stan przedrzucawkowy, rzucawka, zespół HELLP).

Z pośród grupy badawczej 13 478 (71,7%) kobiet było normotensyjnych, 2659 (14,1%) miało podwyższone ciśnienie tętnicze, 1384 (7,4%) nadciśnienie tętnicze I stopnia, a 1280 (6,8%) nadciśnienie II i wyższego stopnia według ACC/AHA. Odsetek zaburzeń nadciśnieniowych w ciąży wynosił odpowiednio 4,2%; 6,7%; 10,9% i 28,4%. W porównaniu z kobietami z normotensją, pacjentki z nadciśnieniem I stopnia częściej rozwijały cukrzycę ciążową (14,8% vs. 6,8%), dzieci częściej rodziły się przedwcześnie (przed 37 t.c.) (7,2% vs. 5,2%) oraz częściej wymagały przyjęcia na oddział intensywnej opieki neonatologicznej (15,8% vs. 13,0%).

Pacjentki z nadciśnieniem I stopnia - według ACC/AHA - mają zwiększone ryzyko zaburzeń nadciśnieniowych w ciąży oraz niekorzystnych wyników położniczych.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.