123RF

Aptek coraz mniej

Udostępnij:

Na koniec 2023 r. działalność prowadziło 11,5 tys. aptek oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 57,8 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r. odnotowano 1,6-proc. spadek liczby aptek ogólnodostępnych w porównaniu z 2022 r. oraz spadek o 2,5 proc. liczby punktów aptecznych w porównaniu z 2022 r. Ponadto funkcjonowały 24 apteki zakładowe (podobnie jak w 2022 r.).

Z danych wynika, że stałe dyżury nocne pełniło 2,2 proc. aptek ogólnodostępnych, a dyżury okresowe – 15,3 proc. Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej realizowało 197 aptek i 6 punktów aptecznych.

Na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 2996 osób (o 40 więcej niż przed rokiem). Największą liczbę ludności na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny odnotowano w województwie pomorskim (3425), a najmniejszą – w lubelskim (2615).

W 2023 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 63,2 tys. osób, w tym 25,9 tys. magistrów farmacji i 31,9 tys. techników farmaceutycznych (w porównaniu z 2022 r. odpowiednio więcej o 0,4 proc. i mniej o 0,3 proc.).

Podobnie jak w roku poprzednim zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (83,4 proc. magistrów farmacji i 94,6 proc. techników farmaceutycznych).

Przeczytaj także: „Znikające apteki”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.