123RF

Bałagan z wyrobami medycznymi

Udostępnij:

Publikujemy dokument, w którym można przeczytać o niegospodarności i niezgodności z przepisami w przypadku centralnej wypożyczalni wyrobów medycznych.

Chodzi o raport przygotowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED w sprawie wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością, prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogół
Są w nim zarzuty, że jej działalność prowadzona jest w sposób niosący za sobą olbrzymie ryzyko niezgodności z przepisami oraz ograniczający konkurencję.

W dokumencie identyfikuje się zagrożenia i wskazuje sprawy, które wymagają pilnych zmian.

Szczegół
Kluczowe wnioski z raportu to:
● Program o nazwie „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” ignoruje istniejące mechanizmy finansowania, tworząc nieefektywną refundację i marnotrawstwo środków publicznych.
● Aktualny model nie zagwarantuje pełnego stosowania regulacji dotyczących dystrybucji wyrobów medycznych, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo pacjentów.
● Przez zmonopolizowanie rynku pacjenci zostają pozbawieni dostępu do różnorodnych i innowacyjnych rozwiązań.
● Centralna wypożyczalnia nie uwzględnia kluczowego aspektu zapewnienia odpowiednich miejsc do profesjonalnego dopasowania sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry do jego doboru. Brak takiego zapisu jest niedopuszczalny i niesie za sobą poważne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, którzy korzystając z wypożyczalni, mogą być pozbawieni niezbędnej, profesjonalnej obsługi.
● Ważna jest kwestia odpowiedniego magazynowania sprzętu, które ma bezpośredni wpływ na jego sprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Udostępniamy raport w całości.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.