Wyślij
Udostępnij:
 
 
Bartłomiej Chmielowiec: Poprawmy dostęp do geriatrii
 
Działy: Aktualności
- Starsi pacjenci i ich rodziny skarżą się na niewystarczającego dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii - twierdzi Rzecznik Praw Pacjenta. Napisał w tej sprawie list do ministra zdrowia.
Chmielowiec w swoim wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła wskazuje między innymi na brak oddziałów rehabilitacji geriatrycznej oraz potrzebę poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczególnie na oddziałach szpitalnych innych niż geriatryczne. - Bartłomiej Chmielowiec proponuje rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w celu rozszerzenia świadczeń gwarantowanych o oddziały rehabilitacji geriatrycznej. Wnosi także o rozważenie propozycji wprowadzenia obowiązkowej konsultacji geriatrycznej seniorów leczonych na oddziałach innych niż geriatryczne - informuje "Rzeczpospolita".

- Problemem osób starszych jest jakość udzielanych im świadczeń zdrowotnych, w szczególności w warunkach stacjonarnych, w oddziałach innych niż oddział geriatryczny. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, z wyjątkiem oddziałów o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym. Ze względu na fakt, iż osoba w podeszłym wieku co do zasady podlega opiece geriatrycznej, wydaje się zasadne rozważenie wprowadzenia w przyszłości obowiązkowej konsultacji geriatrycznej dla osób powyżej pewnego wieku z uwzględnieniem dostępności wyspecjalizowanych kadr - twierdzi Chmielowiec i przyznaje, że należy zwiększyć dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dla seniorów, w szczególności w zakresie kompleksowej opieki i wsparcia najstarszych pacjentów. Również ze względu na starzenie się polskiego społeczeństwa opieka geriatryczna powinna być dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb tej grupy osób.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe