Ministerstwo Zdrowia

Centra zdrowia psychicznego do rozpowszechnienia

Udostępnij:

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny przekazał, że pilotaż centrów zdrowia psychicznego sprawdził się, dlatego resort chce, by działały w całym kraju.

Wkrótce Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi konkurs na tworzenie centrów. Do tej pory ten proces był dobrowolny.

– Nasza determinacja we wprowadzaniu tej reformy jest duża, bo system centrów zdrowia psychicznego jest krokiem w nowoczesność – podkreślił Wojciech Konieczny , dodając, że „resort wprowadzi zmiany w prawie, co pozwoli na zakontraktowanie tych świadczeń w całej Polsce”.

– Dzięki temu dostęp do opieki psychiatrycznej będą miały także osoby mniej zamożne – dodał.

– Musimy obronić się przed „stomatologizacją” psychiatrii – przekazał Konieczny, bo według niego taka sytuacja zagrażałaby jakości opieki psychiatrycznej i jej zakresowi.

W ocenie ministerstwa sieć centrów zdrowia psychicznego obejmie cały kraj od drugiej połowy 2025 r. – poinformowano na X.

W Polsce działa 106 centrów zdrowia psychicznego. Udzielają one bezpłatnie wsparcia psychicznego przez całą dobę – bez skierowania i zapisywania się na wizytę. Pomoc może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Przewodniczącym Rady ds. Zdrowia Psychicznego jest prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wiceprzewodniczącą konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska – widoczni na zdjęciu.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.