Roman Rogalski/Agencja Gazeta

Centralizacja nie jest rozwiązaniem kłopotów

Udostępnij:
Tagi: Roman Kolek
– Wczytując się w intencje ministra zdrowia – i także widząc potrzebę zmian w systemie ochrony zdrowia – daleki jestem od wyciągania wniosków, że centralizacja funkcji właścicielskiej dla szpitali rozwiąże najważniejsze problemy – komentuje Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego, w „Menedżerze Zdrowia”. Mówi też o propozycji dla Adama Niedzielskiego.
Komentarz Romana Kolka, wicemarszałka województwa opolskiego i przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP:
– Z wielką uwagą obserwuję powołanie zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali. W związku z tym, że niewielka liczba osób angażowanych w prace ogranicza się do przedstawicieli administracji rządowej, Narodowego Fundusz Zdrowia i przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, zwróciłem się do ministra zdrowia Adam Niedzielskiego z propozycją – zasugerowałem, aby sprawą zajęli się także reprezentanci organów tworzących dla szpitali, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Każdy z regionów – w opracowaniach własnych oraz wspomagając się ekspertyzami instytucji zewnętrznych – od dłuższego czasu próbuje znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania dla reorganizacji lecznictwa szpitalnego w swoim rejonie. Celem jest stworzenie skutecznej i przyjaznej bazy leczniczej, tam gdzie jest to możliwie, najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. W związku z tym, czując się odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu, wyrażam – wyrażamy gotowość do ścisłej współpracy w tej sprawie. Dzięki temu będziemy w stanie wypracować najlepsze rozwiązanie praktyczne, ale także wspólnymi siłami poszukamy skutecznych i potrzebnych zmian legislacyjnych w tym obszarze, w tym także zmian prawnych umożliwiających konsolidacje placówek medycznych.

Wczytując się w intencje ministra Niedzielskiego – i widząc również potrzebę zmian w systemie ochrony zdrowia – daleki jestem od wyciągania na obecnym etapie wniosków, że centralizacja funkcji właścicielskiej dla szpitali rozwiąże najważniejsze problemy. Potwierdzam, że pandemia odsłoniła wiele mankamentów szpitalnictwa – doprowadziła do jeszcze trudniejsze sytuacji finansowej placówek i ogólnie systemu ochrony zdrowia, ale twierdzenie, że najlepszym rozwiązaniem może być centralizacja odpowiedzialności za organizację, jest przedwczesne. Konkurowanie podmiotów leczniczych o kadrę, o możliwość realizacji świadczeń może sprawiać wrażenie nieprawidłowości w zarządzaniu, ale wobec ograniczeń kadrowych, przeszkodą w dobrym zorganizowaniu szpitalnictwa jest od wielu lat niedobór środków finansowych w systemie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czas pandemii pokazał, jak duże niedobory mamy w bezpiecznym zorganizowaniu bazy szpitalnej, szczególnie w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, a przecież poza niedoborami kadr, od lat przeszkodą w adekwatnym do wymogów bezpieczeństwa zorganizowaniu systemu opieki zdrowotnej, jest niedobór środków finansowych.

Mam nadzieję, ze decyzje co do zmian w tym bardzo ważnym obszarze nastąpią po rzetelnej analizie i wysłuchaniu wielu stron, w tym także strony najbardziej zainteresowanych, czyli pacjentów, a efektem będzie zorganizowanie skuteczniejszego systemu opieki zdrowotnej, lepiej spełniającego oczekiwania zarówno chorych, a także organizatorów i realizatorów lecznictwa.

Przeczytaj także: „Adam Niedzielski potwierdził – będzie upaństwowienie szpitalnictwa”, „Urzędnicy zdecydują o tym, czy wszystkie szpitale będą rządowe”, „Upaństwowienie spowoduje konflikty między samorządami a rządem”, „Powtórka z lat siedemdziesiątych”, „Dłużej czekać nie można”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.