Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Centralna e-klapa? ►

Udostępnij:

Katarzyna Sójka z Prawa i Sprawiedliwości posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia o centralnej e-rejestracji zaczęła od pretensji, że system jeszcze nie działa. Wydawała się zaskoczona, gdy przedstawiciel resortu skontrował, mówiąc, że to wina poprzedników, których pilotaż w tej sprawie okazał się klapą. Zapowiedział nowy, lepszy i niezbędny.

Była minister zdrowia, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka rozpoczęła posiedzenie od ataku na rządzących. Mówiła, że centralna e-rejestracja nie działa, choć – zgodnie z zapowiedziami głoszonymi przez polityków podczas kampanii wyborczej do parlamentu – powinna.

Odpowiedział jej wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Udostępniamy fragment posiedzenia.


Nagranie posiedzenia w całości na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/00369023
.

– By rozpocząć dobrze działający system elektronicznej rejestracji, musielibyśmy mieć pewność, że korzystający z niego będą na niego gotowi. Taką pewność mógł dać pilotaż przeprowadzany w latach 2022–2023 [kiedy rządzili politycy Prawa i Sprawiedliwości – red.]. Niestety, nie dał. Gdyby tak się stało, to znacznie szybciej można byłoby prowadzić prace i korzystać z centralnej e-rejestracji – skontrował wiceminister Konieczny.

Potem wyliczał niedociągnięcia pilotażu przygotowanego przez poprzedników.

– Zakwalifikowano do niego 29 placówek, a tylko 11 rozpoczęło jego przeprowadzenie. 18 zrezygnowało z przyczyn organizacyjnych – wymieniał.

Dla realizatorów pilotażu przewidziano zachęty finansowe.

– Umówionych było tak mało, że z budżetu, który był na to przeznaczony, czyli 4,9 mln zł, wypłacono jedynie 51 tys. zł – podał.

To, zdaniem wiceministra, świadczy o totalnej klapie pilotażu, który miał być podstawą do prac nad nowym systemem rejestracji.

– Przez dziesięć miesięcy pilotażu odnotowano jedynie czternaście rejestracji. Czternaście! Na podstawie tych danych nie da się stwierdzić gotowości do wdrożenia nowego systemu rejestracji – podkreślił.

Konieczny zapowiedział nowy – jego zdaniem niezbędny i lepszy – pilotaż.

Będzie drugi pilotaż
Kiedy przemawiał, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Celem nowego programu pilotażowego jest ocena działania centralnej elektronicznej rejestracji w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych programem pilotażowym, obejmująca:

 • możliwość samodzielnego wyszukiwania przez świadczeniobiorcę dostępnych terminów
  udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym,
 • możliwość dokonywania przez świadczeniobiorcę centralnych zgłoszeń,
 • mechanizm przydzielania świadczeniobiorcy terminów udzielenia świadczenia opieki
  zdrowotnej, objęte programem pilotażowym z uwzględnieniem kryteriów,
 • prowadzenie centralnego wykazu oczekujących,
 • udostępnianie przez realizatorów programu pilotażowego jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, harmonogramów przyjęć oraz danych o terminach udzielania świadczenia dla zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, objętych programem pilotażowym,
 • prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie przez realizatorów programu pilotażowego harmonogramów przyjęć dla zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, objętych
  programem pilotażowym w systemie teleinformatycznym.

Rozpoczęcie pilotażu ma się odbyć w dwóch etapach:

 • od czerwca 2024 r. do marca 2025 r. – dobrowolny pilotaż przygotowujący podmioty do wdrożenia e-rejestracji,
 • od kwietnia 2025 r. – wdrożenie systemowe – ustawowe, obowiązkowe dla podmiotów leczniczych.

Początkowo online umówić się będzie można:

 • na cytologię,
 • na mammografię,
 • do kardiologa.

Udostępniamy projekt w całości.Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: dep-di@mz.gov.pl – do 14 dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Menedzer Zdrowia youtube


 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.