Chcą uregulować stosowanie monitoringu w szpitalach psychiatrycznych

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia planuje uporządkować ustawowo sprawy dotyczące monitorowania pomieszczeń, w których stosowany jest przymus bezpośredni w formie izolacji. Tak wynika z odpowiedzi resortu na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie do ministra.
Adam Bodnar w styczniowym piśmie do Konstantego Radziwiłła zwracał uwagę na potrzebę ustawowego uregulowania stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych.

Jak czytamy na portalu "Onet.pl", wskazywał, że z analizy dokonanej przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji wynika, iż obowiązujące regulacje dotyczące tej kwestii budzą poważne zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

W odpowiedzi na wystąpienie Bodnara resort zdrowia, w piśmie podpisanym przez wiceministra Jarosława Pinkasa, zapewnił, że stanowisko rzecznika będzie wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ministerstwo zakłada, że pomieszczenie do izolacji będzie wyposażone w monitoring umożliwiający stały nadzór nad pacjentem oraz kontrolę wykonania czynności związanych z tym środkiem przymusu bezpośredniego, a zapis z monitoringu będzie podlegał ochronie określonej przepisami o ochronie danych osobowych. Dostęp do urządzeń monitorujących oraz zapisu utrwalonego za ich pomocą będą miały wyłącznie osoby wskazane przez kierownika ośrodka psychiatrycznego.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.