123RF

Chcesz zamieszkać w innym państwie UE? Co z ubezpieczeniem?

Udostępnij:

Narodowy Fundusz Zdrowia od 2004 r. wydał 67,5 tys. dokumentów, które potwierdzają ubezpieczenie Polaków zamieszkałych w innym kraju Unii Europejskiej, państwach EFTA lub w Wielkiej Brytanii.

  • Obecność Polski w Unii Europejskiej oznacza możliwość wyboru miejsca zamieszkania w dowolnym państwie wspólnoty
  • Swoboda przemieszczania się i zmiany miejsca pobytu łączy się z zachowaniem już posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego
  • Od 2004 r. w związku z zamieszkiwaniem polskich obywateli poza granicami kraju NFZ wydał łącznie 67,5 tys. dokumentów, które potwierdzają ubezpieczenie w naszym kraju
  • Najchętniej wybieranymi kierunkami przez naszych rodaków są Niemcy, Belgia i Rumunia

Jedną z podstawowych zasad Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest swoboda przepływu osób. Z tym wiąże się możliwość wyboru miejsca zamieszkania w dowolnym państwie wspólnoty z zachowaniem uprawnień w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

NFZ przypomina w komunikacie prasowym, że z tego rozwiązania może korzystać każdy, kto ma ubezpieczenie w: kraju UE, np. w Polsce, państwie EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) czy w Wielkiej Brytanii. Fundusz podkreśla, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego zostaje zachowane pomimo przeprowadzki do jednego z tych państw.

Od 2004 r. w związku z zamieszkiwaniem osób ubezpieczonych poza granicami kraju NFZ wydał łącznie 67,5 tys. dokumentów, które potwierdzają ubezpieczenie w naszym kraju. W 2004 r. takich dokumentów było zaledwie 517, ale w 2023 r. już ponad 5 tys.


Od momentu wejścia Polski do UE obowiązywały trzy różne typy dokumentów, które potwierdzały prawo do leczenia w związku ze zmianą państwa zamieszkania. Są to:

  • formularze serii E100 (E106 dla pracowników i członków ich rodzin, E109 tylko dla członków rodzin oraz E121 dla emerytów i członków ich rodzin),
  • dokumenty przenośne S1 (dla wszystkich osób ubezpieczonych),
  • standardowe dokumenty elektroniczne SED (S072).

Z danych za 2023 r. wynika, że najchętniej wybieranymi przez Polaków państwami do zamieszkania były:

  • Niemcy – 42 proc. dokumentów,
  • Belgia – 10 proc.,
  • Rumunia – 10 proc.

Dokumenty S1/E100/SED w liczbach

Zgodnie z raportem dotyczącym transgranicznej opieki zdrowotnej w UE za 2022 r. około 2,1 mln obywateli, którzy mieszkają w kraju innym niż państwo ubezpieczenia, zarejestrowało dokument S1 i jego odpowiedniki.

W 2022 r. Niemcy były państwem, które wydawało najczęściej dokument S1 (ponad 440 tys. dokumentów). W dalszej kolejności były: Luksemburg (ponad 288 tys.), Belgia (ponad 270 tys.), Holandia (ponad 230 tys.), Austria, Szwajcaria i Wielka Brytania (każde po ponad 130 tys. dokumentów).

Natomiast, jeśli chodzi o państwa, w których dokumenty te były rejestrowane, głównym odbiorcą, a więc państwem zamieszkania, były: Francja (ponad 430 tys. dokumentów), Niemcy i Belgia (każde wiecej niż 300 tys. dokumentów), Czechy, Hiszpania i Polska (otrzymały ponad 150 tys. dokumentów).

W przypadku dokumentów wydanych do Polski od 2004 r. NFZ zarejestrował ponad 1,1 mln dokumentów S1/E100/S072 dla osób zamieszkujących w naszym kraju i ubezpieczonych w innych państwach członkowskich.


 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.