123RF

Co z Krajową Siecią Onkologiczną?

Udostępnij:
W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej i informacje, dlaczego do tej pory nie udało się rozpocząć KSO.
Krajowa Sieć Onkologiczna miała wystartować od stycznia 2024 roku, ale – zgodnie z podaną na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacją – przesunięto to o rok, do 1 kwietnia 2025 r.

Dlaczego?

Opóźnienia we wdrażaniu ustawy o KSO wynikały z:
– niewydania z odpowiednim wyprzedzeniem rozporządzenia określającego kryteria kwalifikacji do KSO,
– braku gotowości systemów informatycznych związanych ze sprawozdawczością do KSO i odpowiednich przepisów ustawowych, pozwalających na prawidłowe wdrożenie tych systemów – na przykład regulujących przetwarzanie wrażliwych danych medycznych.

Co poza tym?

Udostępniamy założenia w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – założenia.

Przeczytaj także: „Czy onkologia jest nudna? Tak – pod warunkiem, że dobrze funkcjonuje i jest właściwie zorganizowana” i „Raport z pilotażu sieci onkologicznej”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.