123RF

Co z PPK w ochronie zdrowia?

Udostępnij:
Wszystkie szpitale z sektora finansów publicznych zostaną 1 stycznia 2021 r. objęte ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. O koniecznych przygotowaniach do wdrożenia tego systemu i wątpliwościach związanych z podmiotami ochrony zdrowia, dla których organami założycielskimi są jednostki samorządowe, pisze w „Menedżerze Zdrowia” specjalistka do spraw kadr Iwona Siporska.
Tekst Iwony Siporskiej z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski:
– W wielu firmach, w tym szpitalach działających w formie spółek, PPK już funkcjonują, jednak placówki ochrony zdrowia, jak i sektor finansów publicznych w całości, objęto ostatnim etapem wdrażania tego programu – placówki lecznicze należące do sektora finansów publicznych to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i placówki prowadzone w formie jednostek budżetowych.

Wątpliwość pojawia się przy podmiotach ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządowa.

Definicja sektora finansów publicznych rozróżnia część rządową oraz samorządową. Z punktu widzenia wdrożenia PPK w placówkach leczniczych istotna jest część samorządowa. Definicja określa przynależność do samorządowej części sektora finansów publicznych nie tylko jednostek samorządu terytorialnego, lecz także ich organów oraz podległych im jednostek organizacyjnych. Jeśli więc rada miasta zakłada podmiot leczniczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to szpital ten jest częścią sektora finansów publicznych.

Ustawa o PPK zaczęła obowiązywać w styczniu 2019 r., ale nie objęła od razu wszystkich pracodawców – dzieje się to etapowo, a sektor finansów publicznych, jako największy pracodawca w Polsce, wdroży PPK 1 stycznia 2021 r.

PPK są powszechnym, dobrowolnym systemem tworzonym i współfinansowanym przez pracownika, pracodawcę i państwo. Zostały zapisane w ustawie z 4 października 2018 r. i są pomysłem rządu na zachęcenie pracowników do systematycznego oszczędzania. Zamysł jest taki, że środki z PPK będą wypłacane po 60. roku życia jako swoisty bonus do emerytury.

Do PPK zostają automatycznie zapisani wszyscy pracownicy pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, jednak udział w nich jest dobrowolny. Z wpłat do PPK można zrezygnować, jednak każdy z pracowników musi to zrobić pisemnie. Rezygnacja taka jest ważna przez cztery lata. Po tym czasie automatycznie pracownicy zostają zapisani do PPK i konieczne są kolejne pisemne rezygnacje.

PPK dotyczą nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, lecz także umowy zlecenie – objęci są więc nimi wszyscy lekarze, pielęgniarki i pozostały personel, który świadczy usługi dla szpitala na podstawie kontraktu.

Wpłaty do PPK są potrącane z wynagrodzeń. Wpłata podstawowa pracownika to 2 proc. jego wynagrodzenia brutto, a wpłata dodatkowa może wynieść maksymalnie do kolejnych 2 proc. Jeśli pracownicy uzyskują wynagrodzenie niższe niż 1,2 wynagrodzenia minimalnego, czyli 3120 zł w 2020 r., to podstawowa wpłata może być niższa niż 2 proc., ale nie mniejsza niż 0,5 proc. Dla pracodawcy wpłata podstawowa to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, a dodatkowa 2,5 proc.

Wprowadzając PPK, pracodawca musi zawrzeć dwie umowy. Umowa o zarządzaniu PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju. Kolejna umowa – o prowadzenie PPK – zawierana jest w imieniu i na rzecz pracowników z instytucją finansową. Instytucje finansowe uprawnione do prowadzenia PPK to między innymi towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne [wykaz instytucji finansowych znajduje się na stronie: www.mojeppk.pl – informuje „Menedżer Zdrowia”].

W sektorze publicznym umowa o zarządzanie PPK musi zostać zawarta najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie PPK – do 10 kwietnia 2021 r. Pierwszej wpłaty do instytucji finansowej publiczne szpitale będą musiały dokonać najpóźniej do 15 maja 2021 r.

Wybór instytucji finansowej to kluczowy etap wdrożenia PPK. Zarządzający publicznym szpitalem nie ma obowiązku rozpisywania przetargu, musi natomiast konsultować się na tym etapie ze wszystkimi działającymi w placówce związkami zawodowymi, a jeżeli organizacja związkowa nie funkcjonuje - wyboru powinien dokonać w porozumieniu z reprezentacją zatrudnionych pracowników.

Kolejnym obowiązkiem zarządzającego placówką ochrony zdrowia jest wybór pracownika odpowiedzialnego za obsługę PPK. Osoba ta odpowiada zarówno za komunikację z pracownikami i gromadzenie wspomnianych deklaracji pracowniczych, jak również kontakty z instytucją finansową.

Wdrożenie PPK w szpitalu to proces wieloetapowy i czasochłonny. Warto rozpocząć go z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by dotrzymać ustawowych terminów.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.