Uniwersytet Kaliski

Co z doniesieniem na władzę Uniwersytetu Kaliskiego?

Udostępnij:
Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej zarzucili narażanie na niebezpieczeństwo przyszłych pacjentów, których będą leczyć absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego – prokurator broni jednak rektora Andrzeja Wojtyłę.
Naczelna Rada Lekarska złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

– W naszej ocenie uczelnia utworzyła kierunek lekarski, nie mając odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego – tym samym nie dopasowując programu studiów do standardów kształcenia – poinformowano w piśmie opublikowanym na stronie internetowej NRL.

Co dokładnie nie spodobało się samorządowi lekarskiemu?

Udostępniamy dokument w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Co zadziało się w sprawie?

Prokuratura przesłuchała Damiana Pateckiego, przewodniczącego Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyjęła też wyjaśnienia złożone na piśmie przez adwokata uczelni.

– Prokurator Jerzy Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim odmówił wszczęcia śledztwa z powodu „braku ustawowych znamion czynu zabronionego”. Stwierdził, że dokonanie merytorycznej oceny poziomu kształcenia lekarzy w kaliskiej uczelni „leży poza kompetencjami organów ścigania karnego” – poinformowała „Gazeta Wyborcza”, wyjaśniając, że „prokurator dokonał jedynie oceny decyzji administracyjnych i nie doszukał się w nich naruszenia prawa”.

Kubiak przyznał, że „Polska Komisja Akredytacyjna dwukrotnie (5 września 2022 i 20 października 2022 r.) wydała negatywną opinię w sprawie właściwych warunków do utworzenia kierunku lekarskiego w kaliskiej uczelni – wskazał jednak na pozytywne opinie ministra zdrowia oraz ministra edukacji i nauki.

– Utworzenie studiów na określonym kierunku nie jest decyzją władz uczelni, lecz ministra edukacji i nauki – napisał w uzasadnieniu prokurator Kubiak.

– Negatywna opinia PKA nie wiąże ministra i zgodnie z przepisami może on wydać pozytywną decyzję – podkreślił.

Decyzja prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa nie jest prawomocna.

Co na to przedstawiciele izby?

– Nasza ocena odmowy prokuratury jest negatywna, ale nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Pochylają się nad tym jeszcze nasi prawicy – powiedział „Gazecie Wyborczej” Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, nie wykluczając skierowania doniesień również na władze innych uczelni, które pospiesznie otwierały ostatnio kierunki lekarskie.

Przeczytaj także: „Lekarskie zawiadomienie prokuratury”, „Lekarze knują i węszą” i „O współpracy szpitali wojewódzkich z prywatnymi uczelniami”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.