OIGWM Polmed

Cyfrowa rewolucja w wyrobach medycznych

Udostępnij:

Szacuje się, że w dziedzinie technologii medycznej w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) co 30 minut jest zgłaszany jeden patent. W 2023 roku najczęstszymi dziedzinami techniki wśród zgłoszeń były: komunikacja cyfrowa, technologia medyczna i technologia komputerowa.

  • Obecnie istnieje około 2 mln różnego rodzaju wyrobów medycznych w skali globu. Co czwarty z nich to wyrób cyfrowy
  • Wartość rynku cyfrowych wyrobów medycznych w Polsce w 2020 roku wyniosła 10 mld zł i z roku na rok się zwiększa. Eksperci przewidują, że proces cyfryzacji obszaru zdrowia czeka dynamiczna, rozwojowa rewolucja
  • Raport, przygotowany przez Izbę Polmed i Instytut INNOWO pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, analizuje funkcjonowanie wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia i jego oddziaływanie społeczno-gospodarcze
  • Zdaniem ekspertów konieczne jest opracowanie rejestru cyfrowych rozwiązań medycznych w Polsce oraz identyfikacja luk w dostępie do nowych technologii

Wspólny mianownik  

Wszystkie dziedziny przodujące w wyścigu do innowacyjnych rozwiązań mają wspólny mianownik, który lokowany jest w cyfrowych wyrobach medycznych, czyli urządzeniach i usługach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), w celu poprawy profilaktyki, diagnozowania, leczenia, monitorowania i zarządzania zdrowiem oraz stylem życia. To czyni branżę najbardziej innowacyjną w Europie. Czy polscy pacjenci doświadczają tego w praktyce? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna.

26 kwietnia w siedzibie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed odbyło się spotkanie, którego tematem była cyfrowa rewolucja wyrobów medycznych. Izba Polmed wraz z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO zaprezentowała raport, nad którym patronat objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przedstawiający panoramę cyfrowych wyrobów medycznych.

Obecnie istnieje około 2 mln różnego rodzaju wyrobów medycznych w skali globu. Co czwarty z nich, czyli mniej więcej 0,5 mln, to wyrób cyfrowy. Wartość rynku cyfrowych wyrobów medycznych w Polsce w 2020 roku wyniosła 10 mld zł, a eksperci przewidują, że proces cyfryzacji wyrobów medycznych i szerzej obszaru zdrowia będzie dynamicznie się rozwijał.

Raport wskazuje niewątpliwe korzyści z wykorzystania cyfrowych wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia, diagnozuje bariery dla ich upowszechniania i prezentuje najważniejsze rekomendacje do pełnego wykorzystania ich potencjału.

Główne obszary

Już teraz istnieją tysiące różnych cyfrowych wyrobów medycznych, które wspierają uczestników systemu i skracają dystans między personelem medycznym a pacjentami, jak np. rozwiązania telemedyczne.

Dzięki cyfrowym wyrobom medycznym możemy pozyskiwać informacje zwrotne z wszczepionych urządzeń. Oprogramowania do zaawansowanej analizy danych, zarówno wykrywające dolegliwości, jak i oprogramowania predykcyjne, tworzą wiedzę, a pozyskane w ten sposób dane, przez ich integrację, kreują niezbędne środowisko twórcze dla rozwiązań AI.

Osobiste urządzenia cyfrowe odpowiadają na konkretną potrzebę pacjenta i są stosowane bezpośrednio przez niego. Chociaż dominującym obszarem wykorzystania digitalowych wyrobów jest diagnostyka, szczególnie w zakresie obrazowania, to rozwiązania cyfrowe są doskonałym narzędziem dla lekarzy, także do przeprowadzania zabiegów operacyjnych, w których kluczowe są ponadprzeciętna precyzja i ograniczona inwazyjność.

Chociaż wyroby medyczne to nie leki, to często farmaceutyki dostarczane są właśnie za ich pośrednictwem.

Legislacja barierą cyfryzacji

W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii medycznych niezbędne jest utworzenie jasnych, jednoznacznych i stale aktualizowanych ram prawnych dla cyfryzacji opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku przestrzegania standardów interoperacyjności – pozwalających na funkcjonowanie wyrobów w pełnej zgodności z innymi produktami lub systemami, które będą istnieć w przyszłości bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji.

Jak wskazywali uczestnicy piątkowego spotkania, konieczne jest opracowanie rejestru cyfrowych rozwiązań medycznych w Polsce oraz identyfikacja luk w dostępie do nowych technologii. Aktualna procedura wdrażania innowacji do powszechnego stosowania przez pacjentów wymaga usprawnienia.

Brak ram czasowych na każdym etapie rozpatrywania wniosku znacznie wydłuża cały proces i sprawia, że pacjenci latami czekają na wprowadzenie zaawansowanych technologii medycznych, które mogłyby istotnie skrócić ich powrót do zdrowia, życia społecznego i zawodowego.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.