Czy LEK można zdawać pięćdziesiąt lat po stażu?

Udostępnij:
Do "Menedżera Zdrowia" przesłano pytanie o egzamin lekarski. - Czy jest przepis określający ostateczny termin zdawania LEK, czy mogę spróbować swoich sił po pięciu latach od zakończenia stażu? - zapytał czytelnik. Prawnicy współpracujący z "Menedżerem" odpowiedzieli.
Odpowiedź Justyny Stefańczyk-Kaczmarzyk i Katarzyny Hałaburdy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy:
- Nie ma podstaw prawnych, które określałyby dopuszczalną liczbę podejść lub ograniczałyby ramy czasowe możliwości przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, po ukończeniu przez przystępującego stażu podyplomowego.

Uzasadnienie? Zasady dotyczące Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego regulują przepisy zawarte w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w obowiązującym na jej podstawie rozporządzeniu ministra zdrowia z 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Zgodnie z art. 14e ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty osoba, która złożyła LEK lub LDEK z wynikiem negatywnym albo złożyła LEK lub LDEK z niesatysfakcjonującym ją wynikiem, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Na podstawie powyższego przepisu należy stwierdzić, że osoby uprawnione na mocy ustawy do złożenia LEK, mogą podchodzić do niego nieograniczoną ilość razy, przez nieograniczony okres czasu, gdyż wyżej wymienione akty jednocześnie nie zawierają regulacji jednoznacznie ograniczających taką możliwość.

Powyższe potwierdzają również przepisy dotyczące opłat egzaminacyjnych, a mianowicie art. 14a ust. 8 wspomniane ustawy oraz § 17 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tymi regulacjami pierwsze zgłoszenie do LEK jest bezpłatne, z kolei za drugie i każde następne osoba przystępująca do LEK musi uiścić opłatę egzaminacyjną.

Wskazać przy tym można, iż jedynym przepisem ograniczającym możliwość powtórnego podejścia do LEK jest art. 14d ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tym przepisem osoba zdyskwalifikowana z powodu korzystania z pomocy naukowych lub urządzeń służących do kopiowania lub przekazywania i odbioru informacji podczas zdawania LEK po raz pierwszy, nie może przystąpić do LEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji. Niemniej, zauważyć należy, że nawet osoba zdyskwalifikowana ma możliwości podchodzenia do LEK nieograniczoną ilość razy, po egzaminie odbywającym się w najbliższym terminie przypadającym po dniu dyskwalifikacji.

Podstawa prawna? To ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2018 r. poz. 617 z późn. zm.) i rozporządzenie ministra zdrowia z 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu końcowego (Dz.U. 2017 poz. 1877).

Przeczytaj także: "Co może bliski homoseksualisty leczonego w szpitalu?".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.