Dają 10 milionów złotych na zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych

Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL, Polska Agencja Prasowa
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeznaczył 10 milionów złotych na zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w regionie. Pieniądze w ramach ogłoszonego konkursu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Tomasz Czop, dyrektor WUP przyznał, że wśród projektów, które mają szanse na uzyskanie dofinansowania, są między innymi szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji dla osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi - informuje Polska Agencja Prasowa. - Realizowane mogą być też projekty, które zakładają utworzenie na przykład wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania - wyjaśnił dyrektor.

Budżet konkursu wynosi 10 milionów złotych. Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu tak zwanych wydatków kwalifikowanych wynosi 5 procent.

Tadeusz Czop podkreślił, że minimalna wartość projektu wynosi 100 tysięcy złotych - Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku - zaznaczył.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.