Przemysław Keler/KPRP

Darmowe leki dla dzieci i seniorów ►

Udostępnij:
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Z tej okazji 29 sierpnia w Pałacu Prezydenckim zorganizowano uroczystość.– Celem nowelizacji ustawy jest powiększenie grupy, której przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia – mówił prezydent Duda, wyrażając zadowolenie z przygotowania i przyjęcia ustawy.

– Ustawa jest elementem programu wsparcia polskiej rodziny, a także tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, bo każdy człowiek chory jest w trudnej sytuacji – zaznaczył, podkreślając, że „konkretny wykaz będzie ogłaszał w obwieszczeniu minister zdrowia – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat”.

Tego samego dnia ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw – zaczęła obowiązywać 30 sierpnia, natomiast z bezpłatnych leków nowe grupy pacjentów skorzystają od 1 września.

Udostępniamy dokument w całości.Ustawę można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając ją po kliknięciu w: Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.