Naukowa Fundacja Polpharmy

Debaty naukowe dla lekarzy i pacjentów – na to stawia Naukowa Fundacja Polpharmy

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Sygut-Mirek
|
– Naukowa Fundacja Polpharmy wzmacnia swój przekaz dotyczący aktualnych wydarzeń w ochronie zdrowia, stawiając na debaty, które towarzyszą corocznemu konkursowi adresowanemu do polskich badaczy – mówi „Menedżerowi Zdrowia” Krzysztof Kurowski, wiceprezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy.
Debaty, które Naukowa Fundacja Polpharmy organizuje, to stosunkowo nowa inicjatywa. Proszę powiedzieć, co zainspirowało fundację do tego, aby zaangażować się w taką formę aktywności? Jaki cel przyświeca debatom?
– W 2022 roku Naukowa Fundacja Polpharmy powołała nowy zarząd, który wypracował innowacyjną strategię działania fundacji. Położyliśmy w niej nacisk na to, aby w centrum naszej uwagi znalazł się pacjent, jednocześnie utrzymując jako główny punkt strategii coroczne konkursy dla naukowców. Zmieniła się jednak nieco sama idea konkursów. Tematyka dotychczasowych konkursów obejmowała głównie nauki podstawowe, a zgodnie z nową strategią dotyczyć będzie także wyzwań, którymi we współczesnym świecie medycznym należałoby się „zaopiekować”. Z tego powodu już w poprzednim roku ogłosiliśmy konkurs, którego tematyka związana była z zagadnieniami stosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych, w tym prawidłowego przyjmowania leków (compliance pacjenta) i po raz pierwszy zorganizowaliśmy debaty towarzyszące konkursowi.

Czym kieruje się fundacja przy wyborze tematów debat i jakich problemów, one dotyczą?
– Wraz z organizacją pierwszych debat podjęliśmy decyzję, że każdemu konkursowi będą towarzyszyć trzy debaty. Jedna z nich będzie miała charakter cykliczny i będzie odnosić się do tego, co nowego wydarzyło się w medycynie, w okresie od ogłoszenia poprzedniego konkursu do obecnego. Natomiast dwie pozostałe debaty, mają być powiązane z tematyką konkursu, który jest ogłaszany w danym roku. Tak jak już wspomniałem, w ubiegłym roku konkurs dotyczył tematyki compliance, dlatego dwie towarzyszące mu debaty przebiegały pod hasłami: „Czy opieka farmaceutyczna może poprawić compliance?” oraz „Lekarz, pacjent, rodzina – dlaczego powinni współpracować?” Pierwsza z nich dotyczyła zmieniającej się roli farmaceutów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ostatni rok przyniósł znaczne wzmocnienie roli zawodowej tej grupy medycznej. Pojawienie się nowych kompetencji – jak chociażby świadczenia opieki farmaceutycznej – pokazuje, jak farmaceuci mogą pomóc w procesie prawidłowego stosowania leków przez pacjentów.

Kolejna debata zwracała uwagę na znaczenie relacji lekarz–farmaceuta–pacjent, a także rolę wsparcia ze strony rodziny w procesie budowania świadomości chorego, odnośnie do prawidłowego stosowania leków. Opublikowane w ubiegłym roku badania jednoznacznie wskazują, że pacjenci, z różnymi schorzeniami, zwłaszcza schorzeniami przewlekłymi, mają ogromny problem z prawidłowym stosowaniem leków. Dlatego i sam konkurs, i towarzyszące mu debaty w 2022 r. były właśnie zorganizowane w związku z tą ważną tematyką.

Do jakich grup docelowych fundacja adresuje debaty?
– Odbiorcami naszych debat są bardzo różne środowiska. Oczywiście, skoro uczyniliśmy centralnym punktem strategii fundacji samego pacjenta, to też staramy się, aby słuchaczami naszych debat stali się także oni. Jednak to niejedyne grupy, które chcemy zainteresować aktualnymi problemami w ochronie zdrowia. Nasze debaty znajdują odbiorców wśród lekarzy, naukowców, farmaceutów, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji samorządowych i pacjenckich, dziennikarzy, którzy są bezpośrednio zainteresowani tymi tematami. Co istotne, zawsze do prowadzenia debat zapraszamy wybitnych specjalistów w danej dziedzinie czyli naukowców, lekarzy klinicystów i przedstawicieli organizacji, którzy w danym zagadnieniu mogą wnieść bardzo dużo w debacie publicznej.

Na jakie tematy debat w tym roku postawiła fundacja?
– Również w tym roku zaplanowaliśmy bardzo ciekawy, niezwykle aktualny temat konkursowy, z którym oczywiście powiązane są debaty. Będziemy dyskutować o zagadnieniach związanych z bazami danych, ponieważ temat tegorocznego konkursu to „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii”. Okazuje się, że zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wiele bardzo cennych informacji dotyczących pacjentów, ich stanu zdrowia, drogi do diagnozy, sposobu leczenia, a także wieku, w którym to zdrowie zaczyna niedomagać, znajduje się w dostępnych bazach. Wśród nich są bardzo cenne rzeczywiste dane retrospektywne pochodzące z praktyki klinicznej.

Zgodnie z naszymi założeniami jedna z debat będzie oczywiście dotyczyła tego, co w medycynie przyniósł rok 2022 – w ten sposób chcemy bowiem podsumować to, jakie przełomowe odkrycia w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu zostały w ostatnim roku wdrożone i na co klinicyści oraz pacjenci mogą liczyć. Natomiast tematy pozostałych dwóch debat to: „Rejestry medyczne, czy mamy problem z ich dostępnością i jakością?” oraz „Czy współczesna diagnostyka i terapie mogą być doskonalsze dzięki zastosowaniu real word date i real word evidence?”.

Bazy danych zaczynają być coraz bardziej cenione na świecie, głównie dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji. Okazuje się, że zgromadzone dane odpowiednio skorelowane ze sobą to bardzo cenny materiał, który dobrze wykorzystany może zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej. Potrzebujemy jednak, zwłaszcza w Polsce, systemowych rozwiązań, które umożliwiłyby szeroki dostęp do wspomnianych rejestrów medycznych, dzięki czemu zgromadzone dane przysłużyłyby się do podejmowania coraz doskonalszych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. To jest ta nowa idea, którą wprowadzamy do strategii naszej fundacji.

Przeczytaj także: „Rozpoczyna się XXII edycja konkursu na grant Naukowej Fundacji Polpharmy”, „Bazy danych – jak zapewnić do nich dostęp użytkownikom rynku?” i „Granice dostępu do baz danych wyznacza prawo”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.