123RF

Dodatkowe miliardy złotych

Udostępnij:
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r. zwiększono kwotę przypisaną do pozycji o nazwie „koszty świadczeń opieki zdrowotnej”.
Będzie więcej pieniędzy na świadczenia medyczne – zapisano to w zarządzeniu nr 24/2024/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 r.

O ile więcej?

O 2,23 mld zł.

Na co zostaną przeznaczone?

Pieniądze z funduszu zapasowego pozwolą na sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad wartość wynikającą z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – chodzi między innymi o leczenie szpitalne, programy lekowe, chemioterapię, rehabilitację leczniczą i świadczenia ambulatoryjne.

Powinny pojawić się w podmiotach medycznych w marcu.

Udostępniamy zarządzenie – i załącznik – w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie nr 24_2024_DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.