Fizjoterapeuta poprowadzi indywidualną (albo grupową) praktykę zawodową

Udostępnij:
Prezydent podpisał ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Poprawka wprowadza przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.
Ustawa wprowadza zmiany polegające, między innymi, na:
- objęciu praktyk zawodowych fizjoterapeutów analogicznymi uregulowaniami jak ma to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej,
- ustaleniu obowiązku wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych pielęgniarek (organem prowadzącym rejestr będzie Krajowa Rada Fizjoterapeutów),
- ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (dotychczasowa opłata przewidziana dla fizjoterapeutów za wpis do rejestru podmiotów leczniczych, wynosiła – 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok).

Przeczytaj także: "Co ze współpracą lekarza, fizjoterapeuty i pacjenta?".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.